Krävde 40 000 - för att bli utvisad ur landet


SAMHÄLLE

Kader Bencheref dömdes 2007 till fängelse och utvisning för bland annat våldtäktsförsök – men hans hemland ville inte ta emot honom.

När han till slut utvisades i februari i år krävde han nästan 40 000 kronor innan han lämnade landet – pengar som han också fick av Kriminalvården.

25 000 kr ska ha tagits ut direkt ur en uttagsautomat på Arlanda innan avfärd.

Hanteringen får nu svidande kritik i en internutredning.

Kader Bencheref dömdes 2007 till tre års fängelse för bland annat misshandel, olaga hot, försök till våldtäkt och sexuellt ofredande. En kväll i september 2006 överföll han, och försökte enligt domen våldta fyra kvinnor inom loppet av en timme i Sundsvall.

Den 21 september 2008 hade Kader Bencheref avtjänat sitt fängelsestraff och skulle därmed vara en fri man, med förbud att vistas i Sverige de närmaste tio åren.

Men så blev det inte.

År efter år hölls han inlåst av svenska myndigheter – eftersom han ansågs för farlig att släppa ut.

Först den 12 februari i år, mer än åtta år efter avtjänat straff, kunde till slut utvisningen genomföras – men inte till Marocko utan till Algeriet.

Kräver pengar för läkarvård

Några dagar före utvisningen kräver Kader Bencheref att nästan 5 000 kronor (500 euro) ska betalas ut i samband med utvisningen. Kriminalvården beslutar sig, med tanke på hur länge Bencheref varit frihetsberövad, för att tillmötesgå den begäran.

Enligt en intern utredning som Aftonbladet tagit del av kräver Bencheref dagen före utvisningen ytterligare 10 000 kronor som ”ersättning för förlorade och förstörda saker under sin långa vistelse i Kriminalvården”. Bencheref menar också att han har en skada på vänster armbåge som han måste söka vår för när han väl kommer till Algeriet.

Kriminalvårdens personal informerar honom om att han tidigare blivit erbjuden, men avböjt, läkarvård vid två tillfällen. Ansvarig chef på Kriminalvården godkänner dock utbetalningen. Det beslutas också att man ska köpa in kläder och en ny mobiltelefon till Bencheref.

Tar ut 25 000 ur automat

Den 12 februari ska utvisningen verkställas. Kader Bencheref kräver då ytterligare pengar för att passera säkerhetskontrollen. Enligt den algeriska konsuln som finns på plats på Arlanda, vill Bencheref ha en total summa på 4 000 euro (ca 38 400 kr), alltså ytterligare nästan 25 000 kronor.

Ställd inför detta ultimatum beslutar den ansvarige tjänstemannen från Kriminalvården för att kraven från Bencheref ska tillmötesgås. Tre personer ur transportpersonalen skickas att ta ut de 25 000 kronorna i kontanter från en uttagsautomat på Arlanda. När Bencheref har fått pengarna kan utvisningen till slutligen Algeriet genomföras.

Bencheref kräver under flygningen ännu mer pengar, men nekas nu detta av personalen, visar de dokument som Aftonbladet tagit del av.

Våldsam och utåtagerande

Kader Bencheref har en historik av att ha varit våldsam och utåtagerande mot kriminalvårdspersonal på de anstalter han suttit. Delvis på grund av detta utarbetades ett rotationssystem, så att Bencheref bara vistades en månad i taget på särskilt utvalda anstalter och häkten.

I Kriminalvårdens interna utredning uttrycks förståelse för att utvisningen, mot bakgrund av detta, ”sker under stor press”.

Man konstaterar att det är praxis att betala ut mindre bidrag vid utvisningar, men ger samtidigt svidande kritik till Nationella Transportenheten (NTE), avdelningen inom Kriminalvården som hanterar utvisningar.

”Sammantaget riktar utredaren allvarlig kritik mot (...) det sätt som NTE utrikes hanterat de ekonomiska kraven från Bencheref. Det har inte skett i enlighet med arbetsordningen för Kriminalvården. När klienten lämnar Sverige har han fått ett belopp som är åtta gånger högre än det första och korrekt beslutade beloppet.”

Utredaren kräver en bättre praxis och tydligare regelverk kring liknande situationer.

Aftonbladet söker Kriminalvården för en kommentar.

Tyck till om sajten!

JONATHAN JEPPSSON