Alla kvinnor tjänar inte på samma politik


Debatt

Veronica Palm, riksdagsledamot för S.Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

På 90-talet var vi pionjärer. Vi var unga och arga. Vi ville bryta med strukturer som begränsade oss och vi vågade vara feminister. Några av oss vågade till och med säga fitta i den politiska debatten. Det tog inte många år så var helt plötsligt alla feminister. Att säga sig vara feminist var inte längre provocerande eller politiskt modigt, det var det förväntade. Det normala. Att vara feminist blev så självklart att det inte betydde något längre. Och när det började formuleras krav om att fler (än vi som var pionjärer då) skulle innefattas var det många som blev rädda och drog öronen åt sig.

Vissa av oss stannade kvar och lyssnade. Vi hörde hur de frågor som har varit viktiga för vår egen kamp fylldes med ytterligare perspektiv och hur makt kan verka på mer än ett sätt. Utmaningen var att våga stanna kvar, att våga se att det finns fler sätt än mitt att vara pionjär på. Den feministiska rörelsen har på senare år berikats av en explosion av idéutveckling och perspektiv som tidigare varit osynliggjorda. Det är en synnerligen levande rörelse.

Men samtidigt blir jag orolig. Några säger att "Feminismen har gått för långt" och pekar på den nya spirande feminismen. Den som granskar fakta blir snabbt varse att så inte är fallet. Statistik på område efter område så som kvinnors lägre löner, sämre arbetsmiljö och sämre hälsa säger allt annat än att feminismen gått för långt. Tvärtom går det åt fel håll i många av de frågor som är så viktiga för feminister: Rätten till den egna kroppen och den egna sexualiteten, frihet från hot och våld och rätten till ett arbete som det går att försörja sig på utan att kroppen går sönder.  

Det finns en maktordning som systematiskt gör kvinnor som grupp underordnade män som grupp på alla samhällsområden. Om maktperspektivet kön försvinner från den politiska agendan så är vi alla förlorade. Men att inte våga se att kön är långt ifrån den enda maktstrukturen som begränsar och kringskär kvinnor, det är att svika. På samma sätt som äldre kvinnor ibland har sneglat snett på oss, tyckt att vi bara gled in och tog allt de kämpat för förgivet, på samma sätt riskerar vi att svika de unga kvinnor som idag formar sin feministiska kamp.

Alla kvinnor tjänar inte på samma politik. Feministisk politik kan aldrig begränsas till att gälla en sorts kvinnor eller tro att alla kvinnor är likadana. De senaste årens politik har visat det tydligt. Den som sitter fast i visstids- och deltidsträsket tycker säkert att kravet på kvotering till bolagsstyrelser har rätt lite med hennes vardag och hennes kamp att göra. Den som nekas en anställning på grund av sin religiösa klädsel är säkerligen mer intresserad av kampen mot rasistiska strukturer på arbetsmarknaden än av skatteavdrag för hushållsnära tjänster.      

När jag på 90-talet fick på mig de feministiska glasögonen, när jag tog det jobbiga steget att börja se maktstrukturer och gav mig f-n på att jag skulle vara med och bryta dom. När jag (om än lite mer i smyg) vågade säga fitta i en politisk debatt, då förändrades mitt liv. Och det har aldrig gått att ta ett steg tillbaka, att ångra mig och vara nöjd med min lott som ”det andra könet”. När jag sen mötte motstånd från andra kvinnor, när jag såg att systerskapet inte alltid var så fint som vi skrev på plakaten, då överöstes jag av en stor sorg och jag lovade mig själv att aldrig, aldrig, förminska någon annan kvinnas kamp för sin rätt.

Vi vita (nu medelålders) kvinnor måste orka se att vi kan vara del i att bryta fler strukturer. Vi måste se att det är fler än vi som kan vara pionjärer. Så feminister. Räta på ryggarna. Vi behövs. Kampen för kvinnors frigörelse är långt ifrån färdig. Den har bara börjat.

FAKTA

DEBATTÖREN: Veronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot.

 

DEBATTEN: Belinda Olssons programserie på SVT, "Fittstim - Min kamp", har kritiserats för att ha förlöjligat samt missat stora och relevanta delar av den feministiska rörelsen. I kväll sänds andra delen i programmet.

Läs mer

Veronica Palm