Mässlingsfall från utbrott nu i Sverige | Nyheter


En ung kvinna har insjuknad i mässling i Göteborg.

Fallet är det första i Sverige som kopplas till det stora utbrott som pågår i Europa och nu varnas allmänheten.

– Mässlingen är en av de smittsammaste infektionssjukdomar vi känner till, säger säger smittskyddsläkaren Leif Dotevall till Ekot.

Sedan början av 2014 har 22 000 fall av mässling i Europa rapporterats till världshälsoorganisationen WHO:s europakontor. Nu har ett första fall konstaterats i Sverige.

En ung kvinna i Göteborg har konstaterats smittad med mässling. Kvinnan var inte vaccinerad mot sjukdomen och smittades under en resa i Tyskland.

På grund av att mässling är en mycket smittsam sjukdom manar nu smittskyddsenheten i Västra Götaland till extra varsamhet.

– Mässlingen är en av de smittsammaste infektionssjukdomar vi känner till. Det är en luftburen smitta så det räcker att passera ett rum eller en vänthall för att bli smittad, säger Leif Dotevall som är biträdande smittskyddsläkare, till Ekot.

Mässling är för vissa riskgrupper och för barn under 18 månader en mycket farlig sjukdom. 2013 skördade mässlingen fler barnliv än trafikolyckor eller aids.

För att minimera smittspridningen i Sverige har smittskyddsenheten i Västra Götaland kartlagt den insjuknade kvinnans liv timme för timme under de åtta dagar som hon varit smittad.

Någon stor risk för ett svenskt utbrott finns dock inte. I Sverige vaccinerar sig väldigt många mot mässling. Sjukvården måste ändå förbereda sig för att identifiera symptomen, som inledningsvis är väldigt lika de som förknippas med influensa.

– Om någon har mässlingsymptom då ska man inte sätta sig i ett vanligt väntrum utan först ringa sjukvårdsupplysningen så att man tas om hand på en isoleringsenhet där man inte smittar andra, säger Leif Dotevall till Ekot.