Lever illegalt i Sverige – visste inte om det | Nyheter


Amir kom till Sverige som flyktingbarn i början av 2000-talet och fick tillfälligt uppehållstillstånd.

Plötsligt har han fått veta att han befinner sig illegalt i landet sedan 2006.

– Jag har deklarerat i alla år, tagit lån, skaffat körkort och jobbat. Hur är det ens möjligt?

När Amir, som egentligen heter något annat, hör av sig till Aftonbladet har det bara gått ett par dagar sedan han fick veta att han borde ha utvisats för 9 år sedan. Han är fortfarande i chock och har svårt att förstå.

Det hela uppdagades av en slump - när han skulle ansöka om sjukpenning.

– Jag fick avslag med hänvisning till att jag inte har ett giltigt uppehållstillstånd, säger Amir som först var övertygad om att det hela rörde sig om ett missförstånd.

Nästa kalldusch kom när Amir ringde Migrationsverket som bekräftade att hans uppehållstillstånd löpt ut och att han vistas i Sverige illegalt.

– Jag blev så ställd att jag bara la på luren, säger han.

Sedan dess har han inte hört ett ljud från Migrationsverket. Trots att det skulle vara enkelt för dem att hitta honom. Amir har varit folkbokförd på samma adress under många år, jobbat och betalat skatt. Helt enkelt levt ett vanligt, öppet liv – synlig för alla myndigheter.

Men fram till Försäkringskassans förfrågan har ingen myndighet förhört sig om hans rätt att befinna sig i Sverige – på nio år.

– För mig är det helt obegripligt. Om jag nu är här illegalt, varför har det då varit möjlig för mig att etablera mig här och vara en del av samhället under så många år? Och framför allt, varför har inte Migrationsverket någon gång under alla dessa år hört av sig och berättat hur det ligger till?

Amir som växte upp på barnhem och inte känner någon i sitt ursprungsland är rädd för vad som kommer att hända nu. Att resa tillbaka till landet han är född i ser han som en omöjlighet, av flera skäl:

– Dels är det livsfarligt där. Dessutom, har jag bott i Sverige halva mitt liv. Allt jag har byggt upp finns ju här, säger han och fortsätter:

– Mina barn är svenska medborgare och bor här. Jag kan inte lämna dem.

Enligt Sophia Öhvall-Lindberg, på Migrationsverkets pressavdelning, är det inte myndighetens sak att meddela en person att hens uppehållstillstånd löpt ut.

– Vårt arbete är att hantera ansökningar, säger hon.

Att Amir kunnat etablera sig i Sverige utan att någon reagerat är inte så konstigt. Det finns nämligen ingen självklar länk mellan Migrationsverket och andra myndigheter, tvärtom råder sekretess myndigheterna emellan. Kort sagt innebär det att personer vars uppehållstillstånd löpt ut kan fortsätta leva som vanligt i Sverige – jobba, betala skatt, ta banklån, starta företag – utan problem. Den enda myndighet i Sverige som rutinmässigt begär in uppgifter om uppehållstillstånd är Försäkringskassan.

– Det finns inget system vi kan kika i för att få fram uppgifterna, däremot ska alla som är födda utanför EU kunna bevisa att de har ett giltigt uppehållstillstånd för att ha rätt till sjukersättning, säger Andreas Stjernberg, verksamhetsansvarig för Försäkringskassans tillhörighet.

Enligt Sophia Öhvall-Lindberg, på Migrationsverket, blir personer vars tillfälliga uppehållstillstånd är på väg att löpa ut, informerade om att de kan välja mellan att söka permanent uppehållstillstånd eller lämna landet. Sedan görs inget mer. Personen i fråga meddelas inte om att hen är i landet illegalt, några eftersökningar görs inte heller.

– Om personerna inte söker permanent uppehållstillstånd utgår vi ifrån att de inte har för avsikt att stanna i landet.

Men Amir var ett barn när han kom hit - hur säkerställer ni att barn förstår allt de här?

– I dag får alla barn som söker asyl en god man. Hur det var i det här specifika fallet vet jag inte.

Hur många personer lever i Sverige illegalt utan att veta om det?

– Det har jag ingen uppgift om, men det är nog några stycken.

Tycker du att det är humant att personer ska kunna etablera sig här, betala skatt, skaffa familj, utan att bli informerade om att de är här illegalt?

– Jag noterar hur lagstiftningen ser ut.

Åsa Passanisi