Kan bli straffbart att ansluta sig till IS | Nyheter


På onsdag presenterar regeringen en utredning om att kriminalisera terrorresor.

Enligt vad Aftonbladet erfar kommer utredaren att förslå en lagändring.

Det innebär att det kan bli straffbart för svenskar att ansluta sig till IS.

Enligt Säkerhetspolisens beräkningar har omkring 300 svenskar rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS eller liknande terrorgrupper.

Säpo-chefen Anders Thornberg kallade nyligen resandet för exceptionellt och sa samtidigt att Säpo står för en historisk utmaning.

Ett av de största problemen för Säpo är att det är mycket svårt att lagföra personer som befinner sig i IS-kontrollerade områden.  I dagsläget är det inte olagligt i sig att ansluta sig till IS eller någon annan terrororganisation.

FN ställer krav på Sverige

I slutet av förra året sjösatte regeringen en snabbutredning för att bromsa trenden med svenskar som reser. FN:s säkerhetsråd har antagit en resolution där det ställs krav på medlemsländerna att förhindra terrorresande. Uppdraget för regeringens utredare har varit att utreda om Sverige behöver ändra lagen för att leva upp till FN:s krav.

De möjliga ändringar som lyfts fram i kommittédirektivet är att göra det straffbart för någon att resa, eller försöka resa, till ett annat land än där personen har sin hemvist i syfte att delta i terroristhandlingar. Det handlar också om möjligheten att genomföra lagändringar för att lättar förhindra finansiering av terror.

Behöver skärpas

Utredningen presenteras på onsdag. Justitieminister Morgan Johansson (S), som beställt utredningen, har flera gånger sagt att det krävs en skärpt lagstiftning. Och enligt vad Aftonbladet erfar så kommer utredaren föreslå en lagändring som går i linje med den lagändring som Morgan Johansson vill genomföra. 

Morgan Johanssons pressekreterare Kristian Brangenfeldt vill inte ge några kommentarer innan onsdag.

– Men Morgan Johansson anser att man behöver skärpa lagstiftningen, det har han sagt flera gånger, säger han.