I vardagsrasismen visas vår okunskap | Lena Mellin | Kolumnister | Nyheter


Mäklare i Malmö tror att araber är fattiga stackare som inte har råd med en lägenhet i Slottsstaden.

Det är givetvis nonsens. Några av världens mest välbärgade personer är araber.

I vardagsrasismen visar vi inte bara våra fördomar. Utan också vår okunskap.

Aftonbladets undersökning visar på vad som i bästa fall kan betraktas som häpnadsväckande naivitet. Eller i sämsta fall ett utslag av vardagsrasism, det vill säga slentrianmässig eller underliggande rasism.

Hur ska man annars förklara att en mäklare som svar på frågan om det bor araber i fastigheten eller i området svara så här:

– Där är det mycket högre kvadratpriser så det är inte där du hittar det gänget. Om du hittar någon så är det en doktor eller någon annan vettig människa bland dem som tjänar lite pengar och har lite utbildning.

Eller en annan som säger så här:

– Det är blandat, det är inte lika segregerat som i Rosengård till exempel.

Kultur istället för biologi i dagens rasism

Enligt Nationalencyklopedin betyder segregation ”rumsligt åtskiljandet av befolkningsgrupper”. Slottsstaden, den fina delen av Malmö där köparen ville bo, är betydligt mer segregerat än Rosengård där människor med många olika bakgrunder bor.

Eller som Jan Guillou brukar slå fast, Östermalm är Stockholms mest segregerade område.

Tyvärr är det inte bara mäklarna som trampar fel. Det gör också flera officiella företrädare för mäklarfirmorna. Exempelvis vd:n vid Bülow och Lind:

– Många av mäklarna jobbar ju på provision så det är möjligt att man får ur sig någon klumpig kommentar emellanåt.

Ursäkta. Tillåter jakten på pengar att man håller med om att Hitler i det stora hela hade rätt när han bestämde att vissa grupper var lägre stående än andra? Nej, naturligtvis inte.

Rasism utgår från att man anser att vissa individer är mer värdefulla. Den utgår från ett vi och dom-tänkade där ”vi” kan vara mångfacetterat medan ”dom” sällan är det. De är alla lika, stereotyper.

Rasism utgår också från att ”vi” och ”dom” ska leva åtskilda. Det blir bäst så.

Medan biologi var utgångspunkten för den ursprungliga rasismen är det numera kultur som används som förklaring till graderingen av människor. Men retoriken är densamma, det är bara grunden för uppdelningen som ändrats.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, skriver på sin hemsida att ”rasism och diskriminering har varit en integrerad del av den europeiska modernitetens historia. Rasism är därför inte sällan omedveten och en del av allas våra handlingar och tankesätt.”

Triviala handlingar

Det är det man kallar vardagsrasism och det är det mäklarna i Malmö ger uttryck för. De hittar på ett svar på frågan om det bor araber i fastigheten och det svaret är fördomsfullt, bland annat för att de av någon underlig anledning inte tror att araber tjänar pengar.

En arab är enligt Nationalencyklopedin en person ur majoritetsbefolkningen i något av Arabförbundets 22 medlemmar och ytterligare ett par länder. Dit hör till exempel Bahrein och Saudiarabien. Upplysningsvis finns där många mycket välbärgade personer.

Vardagsrasism består av handlingar som kan förefalla ganska triviala. Osynliggörande, fördomsfulla kommentarer, ordval, särskiljande och förnekande av att rasism förekommer.

Enligt DO innebär vardagsrasismen en enorm påfrestning för dem som utsätts för den och kan leda till både problem med hälsan och minskat förtroende för samhället.

I det här fallet utsattes mäklarna för vardagsrasism och de spelade med. Aftonbladets undersökning bevisar tyvärr att den lever och frodas. Om någon hade trott något annat.