Invandringen ökar Sveriges utrikeshandel - DN.SE


Sveriges invandrare är företagsamma. Uppskattningsvis en kvarts miljon svenska företag (varav en majoritet är små- och medelstora företag) drivs av svenskar med utländsk härkomst. Invandrare står för en femtedel av det sammanlagda nyföretagandet i landet.

Men hittills okänt är att invandringen även driver den svenska utrikeshandeln. En studie genomförd av nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou visar att invandringen bidrar till en ökad export och import mellan Sverige och utriket.

Hatzigeorgiou har undersökt Sveriges handel med 180 länder mellan åren 2002 och 2007 – en period då antalet invandrare i Sverige ökade med drygt 200.000 personer och den sammanlagda utrikeshandeln ökade med 50 procent. 

Resultatet visar att en 10-procentig ökning av antalet invandrare från ett specifikt land ökar Sveriges export till landet med 6 procent. Samtidigt ökar importen till Sverige från samma land med 9 procent.

En ökning av antalet utlandsfödda i Sverige med 12.000 personer leder enligt studien till en ökning av exporten med sammanlagt 7 miljarder kronor, medan importen ökar med 10 miljarder kronor.

– Effekten av invandring på utrikeshandel är faktiskt större i Sverige än i andra länder där man genomfört liknande undersökningar, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Att invandringen ökar utrikeshandeln går enligt Andreas Hatzigeorgiou att härleda till faktumet att invandrares kunskap om enskilda länders affärsklimat, kultur och språk främjar handelsförbindelserna.

Att effekten är särskilt stor i Sverige kan delvis bero på den typ av produktion som finns i Sverige.

– Sverige tillverkar differentierade produkter med högt förädlingsvärde som är attraktiva utomlands, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Handelsminister Ewa Björling (m) har tagit fasta på studien och använder den som underlag i ett nytt projekt vars syfte är att hjälpa utlandsfödda företagare med utländsk handelsverksamhet.

– Vi har en unik resurs bland våra utlandsfödda som vi inte har uppmärksammat i tillräcklig utsträckning. Den här studien visar att invandringen är något oerhört positivt för Sverige, säger Ewa Björling.

Projektet, som går under namnet Kosmopolit, omfattar i dagsläget fem nätverk med sammanlagt 50 företagare. Men även storföretag såsom Ericsson, AB Volvo och Scania har enligt handelsministern visat intresse för projektet.

– Det är viktigt att stora företag tar till sig den här lärdomen och förstår vikten av att anställa personer med utländsk bakgrund, säger Ewa Björling.

Fotnot: Hela Andreas Hatzigeorgious studie kommer att publiceras i den nationalekonomiska facktidskriften Ekonomisk Debatt i november.