Polisen vill kameraövervaka torgen i Tensta och Rinkeby


Rana Abooda handlar i Rinkeby centrum tillsammans med sönerna Amir, Mohammed och Karar samt dottern Jaumana. Familjen bor nu i Rågsved, men flyttar snart till Rinkeby. ”Jag bodde här tidigare, fram till 2006, men då var det ett normalt område”, säger Rana, som hör från vänner att brottsligheten har blivit värre. Hon hoppas att polisen får sätta upp övervakningskameror. Foto: Lars Pehrson

Solen skiner över Rinkeby torg. Gunilla Källström är på väg till frukthandlaren i torgets mitt. Hon sitter i rullstol och får hjälp av sin personliga assistent.

– Övervakningskameror behövs. Här finns ingen trygghet, speciellt inte för gamla tanter, säger hon, med ett litet ironiskt skratt.

Fram till helt nyligen klarade sig Gunilla Källström helt själv. Det var innan hon blev rånad och överfallen inte långt ifrån torget.

Annons

– De såg mig ta ut pengar vid bankomaten på torget och följde sedan efter mig en bit. De låste mina armar och slängde ner mig på vägen och sparkade på mig.

Om kameror funnits på torget hade det kanske varit möjligt för polisen att få fast förövarna, resonerar Gunilla.

Tror du att övervakningskameror skulle hindra folk från att begå brott här?

– Nej, den chansen är nog rätt liten. Men det skulle vara ett nyp i baken på en del.

Frågan om vilken effekt kameror har när det gäller att förebygga brott är omtvistad. Den forskning som BRÅ stödjer sig på visar att effekten är liten eller icke existerande just när det gäller våldsbrott.

Fredrik Bratt, chef för polisområde nord, är medveten om det.

– Man ska ha klart för sig att våldsbrott är i många stycken affektdrivet, så det kan mycket väl vara så att det blir svart, man tänker inte, säger han.

Stureplan kameraövervakas nattetid. Foto: Tomas Oneborg

I dag är det ytterst ovanligt att gator och torg kameraövervakas. (Se fakta.) I till exempel Stockholm finns kameror endast på Medborgarplatsen och Stureplan, och de är bara påslagna nattetid, inte dygnet runt, så som polisen föreslår i Rinkeby och Tensta.

När man först ansökte om kameraövervakningen 2013 sade Länsstyrelsen ja. Men Datainspektionen överklagade beslutet – polisen hade inte tillräckligt tydligt visat att brottsligheten i områdena var ovanligt hög. Nu befinner sig fallet i Kammarrätten. En dom väntas innan sommaren, och kan bli prejudicerande.

– Jag tror man följer detta med stort intresse i andra områden, säger Fredrik Bratt.

Han tycker inte att det går att jämföra Rinkeby och Tensta med Stureplan och Medborgarplatsen, så som Datainspektionen gjorde i sitt överklagande. Där konstaterar man att brottsligheten på torgen i centrala Stockholm inte har minskat till följd av kameraövervakningen, enligt en rapport från BRÅ.

Övervakningskamera på Kungsgatan. Foto: Tomas Oneborg

Men dessa platser präglas av ett uteliv som lockar stockholmare från alla väderstreck, menar Fredrik Bratt.

– Det ena är besökandemiljö, det andra en boendemiljö. I förlängningen tror jag att man blir mer medveten att torgen i Rinkeby och Tensta är kameraövervakade, än vad som är fallet inne i stan, säger han.

Rinkeby och Tensta är också områden som präglas av social oro. Fredrik Bratt tror att övervakningskameror utgör en ”liten liten del” i att förebygga upplopp. Tanken är att en kameraoperatör ska övervaka platserna i realtid.

– I dag kan vi få information om att det är väldigt stökigt. Genom kamerorna skulle vi också ha ögon på platsen, så att vi kan se tidigare tendenser.

Medborgarplatsen kameraövervakas på nätterna. Foto: Tomas Oneborg

Att Rinkeby och Tensta är utpräglade boendemiljöer kan tala för att kameraövervakningen blir mer effektiv. Men det kan också vara ett problem, menar Förvaltningsrätten, eftersom de boende inte kan undvika att bli övervakade "dygnet runt alla dagar i veckan, när de är på väg till arbetet, skolan eller andra aktiviteter. Det finns inga alternativa vägval för boende eller andra personer som vill passera området där kameraövervakningen pågår."

– Bara att veta att man blir inspelad kan innebära en kränkning av integriteten, säger Malin Ricknäs, jurist på Datainspektionen. På ett omedvetet plan påverkas man av att veta att kameran registrerar en.

Många menar tvärtom att de skulle känna sig tryggare med övervakningskameror. Kan det vara svårt att förklara för folk varför integritetsprincipen är så viktig?

– Många tycker att kameraövervakning inte påverkar dem. Men vi får ibland in klagomål från folk som känner sig kränkta, säger Malin Ricknäs.

Athanasios Karazisis har blivit vittne till brott vid torget i Rinkeby. ”En gång körde en Merca rakt över torget och rakt igenom bommen där borta. Hade det funnits kameror hade polisen kunnat se vem det var”, säger han. Foto: Lars Pehrson

Svenskarnas attityd till övervakningskameror är positiv: År 2012 tyckte 92 procent av de tillfrågade att kameror ökar tryggheten, i en undersökning gjord av Sifo.

Den åsikten delas av Athanasios Karazisis, Rinkebybo. Varje dag sitter han en stund på någon av bänkarna vid torget, betraktar folklivet och pratar med vänner. Men han oroar sig över brottsligheten.

– För ett par månader sedan var det en kille som sköt en människa till döds här. Jag satt precis där det hände, bara en liten stund tidigare. När jag läste om det tänkte jag att det var tur att vi hade gått. Han hade kunnat träffa oss också... Det är klart jag blir rädd, Athanasios Karazisis.

Fredrik Bratt berättar om upprördheten i grannorten Spånga när polisen valde att dra tillbaka en ansökan om att sätta upp kameror, eftersom man kom fram till att brottsligheten ändå inte var så omfattande att det motiverade kameror. Han fick då ta emot långa protestlistor med namn.

Samtidigt kvarstår frågan om övervakningskameror på offentlig plats verkligen leder till minskad brottslighet. Forskningen ger inga tydliga svar, menar Markus Lahtinen, som forskar om övervakningskameror vid Lunds universitet.

– Det krävs en kamera för att man ska kunna utvärdera en kamera.

En sak är Markus Lahtinen i alla fall säker på – bara att sätta upp övervakningskameror riskerar att bli helt verkningslöst. I bästa fall ska platsen övervakas i realtid, av en kunnig operatör.

– Kameraoperatören måste kunna se när en aggression håller på att byggas upp. Sedan ska polisen kunna vara där inom en till två minuter, så att situationen inte eskalerar.

Läs även