Domstol sågar regeringens förslag om barnkonvention


Barnminister Åsa Regnér (S) vill att barnkonventionen blir svensk lag, men förslaget sågas av kammarrätten i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

Kammarrätten anser att konsekvenserna skulle bli stora om barnkonventionen görs till svensk lag. Regeringens utredare föreslog i mars att konventionen ska införas i det svenska rättssystemet, men domstolen menar att utredningen var bristfällig.

”Den kartläggning som gjorts av fyra olika områden är allt för begränsad för att kunna ligga till grund för antagandet att barnets bästa inte beaktas inom ramen för myndigheternas handlande”, skriver kammarrätten i sitt remissvar.

Domstolen menar också att barnkonventionen ”innehåller många relativt vaga formuleringar” och att den saknar ”den precision som svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar är vana vid”.

Annons

Sverige har inte ”något att vinna på” att göra barnkonventionen till svensk lag, anser kammarrätten. I stället borde Sverige studera konventionen i lagstiftningsarbetet och föra över enstaka delar.

Dessutom skulle en överföring av barnkonventionen till svensk rätt innebära en ökad arbetsbörda och ökade kostnader, anser domstolen.

Regeringens särskilde utredare Anita Wikström har tidigare sagt att hon är medveten om att vissa artiklar i konventionen är vagt formulerade. Detta skulle dock lösas genom att inte ge konventionen företräde framför svensk lagstiftning, har hon tidigare meddelat.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

Regeringen vill att barnkonventionen görs till svensk lag den 1 januari 2018. Bland annat Rädda barnen och Barnombudsmannen har välkomnat regeringens förslag.

Remisstiden går ut den 15 oktober.

Läs även