”Minska antalet kraftigt” – nya tuffa asylreglerna


Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

Enligt regeringen är syftet med den tidsbegränsade lagen att minska antalet asylsökande till Sverige genom att under tre år anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå. Färre antal asylsökande till Sverige bör bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU, enligt regeringen.