Krafttag krävs mot högskoleprovsfusk | SvD


– Vid provgenomförandet hösten 2015 blev det uppenbart att nuvarande regler inte räcker för att stoppa de nya former av fusk som är möjliga med modern teknik, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på UHR.

Totalt föreslås fyra åtgärder: 1) Krav på att provsvaret lämnas på heder och samvete. I så fall blir eventuellt fusk som upptäcks åtalbart. 2) Utrustning som stör elektronisk kommunikation införs vid proven. 3) Kroppsvisitering och granskning av deltagarnas tillhörigheter för att upptäcka elektronisk utrustning som används för fusk. 4) Sekretesskydd för tipsare.

Annons