Kraven skärps: Ordna bostäder för 30 000 nyanlända


Den 1 augusti hade Stockholms län bara klarat att ordna bostad åt 1 330 nyanlända, att jämföra med att bosättningslagen förutsätter att huvudstadslänet ger bostad åt 6 689 före nyår. Foto: Anders Wiklund/TT, Terje Pedersen/TT

Det blir dramatiskt höjda krav på kommunerna att ordna bostäder till nyanlända nästa år.

Enligt Migrationsverket är det inte tal om att lindra betinget för Stockholms län.

Regeringens beslut är ännu inte offentligt, men enligt Migrationsverket ökas kravet på att ordna bostäder från att i år gälla 21 700 personer som fått uppehållstillstånd, till att gälla ytterligare cirka 30 600 nästa år. Samtliga län ska ordna bostäder åt fler än i år.

Annons

Kommunernas utmaning att ordna bostäder blir därmed 50 procent större 2017, jämfört med i år, detta i ett läge där det är osäkert om kommunerna klarar ens årets beting.

Migrationsverkets månadsstatistik avslöjar just nu att kommunerna i Stockholms län redan har stora problem att ordna bostäder i den takt som staten kräver. Fortfarande den 1 augusti hade hela Stockholms län bara klarat att ordna bostad åt 1 330 nyanlända, att jämföra med att bosättningslagen förutsätter att huvudstadslänet ger bostad åt 6 689 före nyår. Det mesta av årets beting är alltså fortfarande ogjort med bara några månader kvar på 2016.

Enligt dokumenten från Migrationsverket till Arbetsmarknadsdepartementet skärps ändå betinget för Stockholms län med cirka 30 procent nästa år, då Migrationsverket bedömer att 8 781 flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd ska tilldelas bostad i huvudstadslänet.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

Värst tycks läget vara inom Stockholms stad, där 2 810 nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd ska tilldelas bostad i år. Men den 1 augusti hade enligt Migrationsverket bara 247 personer kommit så långt. Ögonblicksbilden nu (status enligt Stockholms stad, 23 september) är visserligen att detta extremt låga antal mottagna med bostad har ökat till 498 – fortsatt mycket lågt. Enligt preliminära uppgifter måste Stockholms stad dessutom ordna bostäder åt ytterligare 3 460 nyanlända nästa år.

– Jag kan bara säga att alla nivåer i hela Stockholms stad nu jobbar på att få fram bostäder till nyanlända, säger Inge Odstam, chef vid enheten för nyanlända.

Till svårigheterna i Stockholms stad bidrar inte bara allmän bostadsbrist, utan också att modulhus på tillfälliga bygglov tills vidare är stoppade av juridiska skäl.

Landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister, gick för någon vecka sedan ut och vädjade om lägre antal nyanlända till Storstockholm 2017. Orsaken är bostadsbrist – faktum är att det påbörjas inte fler än cirka 5 000 nya hyresrätter årligen i Stockholms län, resten är bostadsrätter eller småhus. Men enligt Migrationsverket är det inte tal om att lindra betinget för Stockholms län. I praktiken var regeringens fördelningsbeslutet redan fattat den 15 september, alltså innan Chris Heister gick ut.

Samtliga kvarvarande i Migrationsverkets system är närmare 150 000.

Ewa Lidström, stabschef vid Migrationsverket, säger till SvD att underlaget till regeringen sällan ändras mer än marginellt eftersom det är ”en stum nyckel” förhandlad utifrån yttre faktorer som godkänts av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det blir alltså fortsatt Stockholms län som måste ordna bostad åt flest i landet, cirka 8 781 under nästa år. Näst flest, 5 201, ska tilldelas bostad i Västra Götaland, medan Skåne anvisas 3 811. Uppsala och Östergötlands län tilldelas vardera drygt 1 300 nästa år, och Halland strax över 1 000.

Den exakta fördelningen mellan olika kommuner inom varje län, avgörs senare i höst av landets länsstyrelser.

Det är sedan 1 mars 2016 som ingen kommun i landet kan säga nej till att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd som själva inte har ordnat sin bostad, eftersom riksdagen har infört en lag om nyanländas rätt till bostad i den kommun dit de fördelas för att kunna lämna Migrationsverkets anläggningar.

Värt att veta är att nyanlända med laglig rätt till bostad inte är den dominerande gruppen. Så kallade ”ebos” med uppehållstillstånd, som ordnat eget boende, vanligen hos landsmän, är cirka dubbelt så många och ingår inte i Migrationsverkets länsvisa fördelning. I siffrorna ingår inte heller ensamkommande barn som ofta bor på andra sätt och räknas för sig. Samtliga kvarvarande i Migrationsverkets system är närmare 150 000.

Läs även