Lövin: Bilden man försöker kleta på oss nu är helt fel


”Jag tror att det är en klar fördel att komma in i politiken så sent som jag gjort, jag var 46 år”, säger Isabella Lövin, som väntas väljas till nytt språkrör. Foto: Lars Pehrson

Att se till hela världens bästa. Så definierade Isabella Lövin sin uppgift som biståndsminister för ett och ett halvt år sedan, då nyligen tillträdd. På fredag väljs hon med största sannolikhet till språkrör i en roll där hennes primära uppgift blir att se till Miljöpartiets bästa.

Jag ställer inte upp på halvsosse. Jag tycker inte att halvsosse och höger går ihop.

Efter fem år i EU-parlamentet och en ministertid med resor över hela världen, kommer hon nu att tillbringa mer tid på hemmaplan. Såväl väljare som medlemmar behöver bekanta sig med den tidigare journalisten.

Annons

I väntan på besked om vilken politik hon vill driva har medlemmar (och journalister) hunnit klistra epitet som ”halvsosse”, ”till höger inom MP” och ”realpolitiker” på henne.

Helt korrekt tycker hon inte att det är:

– Jag ställer inte upp på halvsosse. Jag tycker inte att halvsosse och höger går ihop. Jag är en grön politiker med en klar kompass i det hållbara samhället, säger hon.

Har du större förståelse för socialdemokratisk politik än många andra i ditt parti?

– Det skulle jag inte påstå. Jag tillhör kanske dem inom mitt parti, vilket är en majoritet, som vill åstadkomma reell förändring. Och då är riktningen den viktigaste.

Foto: Lars Pehrson

Riktningen är utstakad mot ett fossilfritt välfärdssamhälle, men på vägen dit har Miljöpartiet en politisk vardag att hantera. Receptet för framgång, enligt Lövin, är att driva en hållbar politik och samtidigt belysa hur man lyckas påverka i regeringen:

Och vi gör inte det för vårt nöjes skull, utan för att vi vill åstadkomma förändring.

– Bilden just nu, som man försöker kleta på oss, är att vi är ett makthungrigt parti – det är helt fel. Vi har suttit i regering under den kanske svåraste tiden i modern efterkrigshistoria. I minoritet. Och vi gör inte det för vårt nöjes skull, utan för att vi vill åstadkomma förändring. Genom vår regeringssamverkan har vi lagt budgetar som är oerhört mycket grönare än några tidigare budgetar.

Tidigare språkrören Maria Wetterstrand och Per Gahrton skriver på DN Debatt att S varit ovilligt att ”bjuda” MP på en synlig seger?

– Jag tycker att det är fel sätt att beskriva vårt regeringssamarbete. Vi är en samarbetsregering med ett gemensamt regeringsprogram som vi har satt oss för att förverkliga tillsammans.

Isabella Lövin säger att hon inte vill beskriva samarbetet som ”ett krig mellan två partier”:

– Jag tycker inte att det är fel med win-win-situationer. Den gröna omställningen innebär också arbetstillfällen och exportfördelar. Och det är ingenting som behöver vara en förlust för någon.

”Om inget händer blir det dags att formulera ett antal krav för fortsatt regeringsmedverkan”, skriver Wetterstrand och Gahrton också.

– Vi har hela tiden samtal och diskussioner mellan våra två partier. Där har vi olika tyngdpunkt i vart vi vill nå. Men det viktiga nu är att kunna jobba tillsammans för att driva en modern samhällsomvandling.

Har du koll på var gränsen för det gröna tålamodet går?

– Jag känner mig trygg i att partiet är enat och samlat bakom regeringsprojektet. Jag vill understryka att MP är ett väldigt demokratiskt parti, där man har diskuterat kompromisser på väldigt många nivåer innan man gått med på dem.

Biståndsministern pekar på den fråga som sannolikt varit mest smärtsam för miljöpartisterna: migrationsöverenskommelsen, vars syfte är att anpassa asylreglerna till EU:s miniminivå.

– Där hade vi en fantastisk dialogkonferens där alla deltog på alla nivåer och la fram konstruktiva förslag om integration och hur vi ska förbättra mottagandet.

I 2014 års valmanifest står att Miljöpartiet ”aldrig kommer att göra det svårare för människor att komma till Sverige”. Isabella Lövin framhåller att hennes parti står upp för asylpolitiken, öppna gränser i Europa och fler lagliga vägar till Europa.

– Överenskommelsen handlade om att vi befann oss i en helt exceptionell situation, där vi tillfälligt behövde ta de här reglerna för att förbättra mottagandet och kunna jobba på EU-nivå för ett solidariskt mottagande i Europa.

En annan brännande fråga för MP är försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol. Regeringen har hittills hänvisat till ägardirektiven, med budskapet att de måste ändras för att en affär ska kunna stoppas.

Jag hoppas att andra partier i Sveriges riksdag kan få frågan om hur de tänker verka för att kolet ska stanna i marken.

För Wetterstrand och Gahrton tycks avgörandet dock ligga hos S, som de anser bör bjuda MP på ”en sådan eftergift”.

Och få verkar anse att beslutet inte är regeringens:

De flesta – från M och V till en rad jurister – menar att ni kan bortse från ägardirektiven och stoppa försäljningen om ni vill.

– Det är klart att vi kommer att titta väldigt noga på affären utifrån regelverket och ägarens möjligheter att påverka. MP:s politik är att kolet ska stanna i marken. Jag hoppas att andra partier i Sveriges riksdag kan få frågan om hur de tänker verka för att kolet ska stanna i marken. Finns det en majoritet i Sveriges riksdag är det klart att det är lätt att ändra ägardirektiven.

Läs även