Migrationsverket: Vi ska betala snabbare


Förra året betalade Migrationsverket ut 11 miljarder kronor i ersättningar till kommuner och landsting. Trots detta hann vi inte med att behandla alla inkomna ansökningar. Detta är något som Kävlinges kommunalråd påpekar i en debattartikel i SvD med rubriken ”Vi är en kommun, inte en bank!”.

Vi beklagar detta, men det måste också ses i ljuset av att Sverige hösten 2015 tog emot 120 000 asylsökande. Det krävdes – och krävs – precis som debattörerna framhåller, stora ansträngningar av såväl Kävlinge och Sveriges övriga kommuner som av Migrationsverket, för att kunna ta emot dessa personer på bästa sätt.

Migrationsverket ersätter kommunerna för kostnader för att ta emot asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd. Huvuddelen av dessa ersättningar betalas ut till kommuner och landsting, kvartalsvis i efterskott, utan ansökan.

Annons

När det gäller vissa kostnader – exempelvis sådana som rör skolgång eller vård och boende för ensamkommande barn – måste kommuner och landsting ansöka om ersättningar. Detta kan göras upp till ett år i efterhand.

Hittills i år har Migrationsverket fått in lika många ansökningar som under hela 2014. Antalet ansökningar har alltså ökat kraftigt. Samtidigt måste Migrationsverket, utifrån gällande regelverk, göra en bedömning av varje enskild ansökan. För att möta upp det ökade behovet och därmed komma tillrätta med handläggningstiderna har vi vidtagit flera åtgärder som ska leda till en enklare och snabbare hantering. Vi förstärker också med väsentligt fler medarbetare som handlägger de aktuella ärendena.

För att minimera ofullständiga eller felaktigt ifyllda ansökningar – något som kan bidra till att utbetalningar dröjer – arbetar vi också proaktivt med att informera om vilka uppgifter vi behöver.

Målsättningen är nu att alla kompletta ansökningar ska avgöras inom tre månader vid slutet av det här året.

Jan-Olov Wallin

biträdande operativ chef, Migrationsverket

Läs även