Ministerns svar till Per: Önskar att du stannar kvar


Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström till gymnasieläraren Per: Tack för att du skriver och tar upp de här viktiga frågorna. Foto: Tomas Oneborg

Läraren Per Kedland fick nog efter 30 år i yrket och beskriver i sin debattartikel en ohållbar situation med sjunkande kunskapsnivåer, överbelastade lärare och stökiga arbetsmiljöer.

Gymnasieminister Anna Ekström bekräftar delvis Pers bild.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

– Vi vet att vi har problem med skolan, studier visar på sjunkande resultat och att eleverna inte lär sig så mycket som de gjorde förr. Lärarna uppfattar att deras yrke inte är respekterat och jag tror att det hänger ihop, säger Ekström och tillägger:

Annons

– Lärarna måste ha ett starkt stöd från hela samhället, inte minst från föräldrarna.

Hon pekar på att Skolkommissionen lämnar sitt slutbetänkande nästa år med förslag om hur den svenska skolan ska förbättras.

– Många av frågorna som Per tar upp är ganska långsiktiga frågor som inte går att lösa med snabba beslut. Vi inväntar på att få förslag från Skolkommissionen i vår som kan leda till en bättre styrning av skolan. Ett bekymmer är att det har varit en väldigt ryckig styrning, under alliansregeringens tid fick skolan många olika signaler.

En av de bidragande faktorer till yrkets låga status som lärarfackförbunden tar upp är de låga lönerna.

– Regeringen har bidragit med en stor lärarlönesatsning för att verkligen se till att skolan blir en attraktiv arbetsplats. Vi har en stor brist på lärare och det allra viktigaste är att se till att lärare stannar kvar i skolan och att fler vill utbilda sig, säger Anna Ekström.

Hur kan man få bukt med problemen?

– För gymnasieskolan är det viktigt med långsiktighet, de viktigaste satsningarna är att se till att lärare får förutsättning och tid att jobba med undervisning och planera lektioner. Att stärka likvärdigheten och se till att alla elever har samma chans och att säkerställa att det är en attraktiv arbetsplats.

Vad skulle du vilja säga till Per?

– Jag vill tacka honom för att han skriver artikeln och tar upp viktiga frågor. Vi har en stor lärarbrist i Sverige och det är viktigt att se till att skolorna är attraktiva arbetsplatser. Det är dags för politikerna att visa tillit till lärarna.

Moderaternas utbildningspolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönvall reagerar också starkt på Per Kedlands beskrivning av situationen i skolorna.

– Det är djupt oroande att läsa en sådan här text från en duktig lärare med 30 år i yrket och som har betytt mycket för väldigt många elever. Det är oroväckande att läsa att en sådan resurs ger upp.

Waltersson Grönvall säger att Moderaterna vill se över skollagen och bland annat satsa på mer matematik och mer undervisningstid för eleverna.

– I vår plan för en bättre skola är det nolltolerans för dåliga skolor som gäller, vi vill ha en översyn av skollagen för att tydliggöra lärarnas befogenhet och elevernas ansvar. Den otrygga arbetsmiljön är något som återkommer i många lärares beskrivning. Det bekymrar mig att det ser ut som det gör och att vi har en skolminister som är nöjd med det.

Läs även

Läs även