Bostadsbubbla eller inte? | SvD


I Stockholm väntas bostadsrättspriserna ligga still. Malmö fortsätter att släpa efter. Foto: TOMAS ONEBORG

Hörsalen på kungliga vetenskapsakademin IVA i Stockholm var på måndagen fylld av ledande nationalekonomer. På scenen satt Peter Birch Sørensen, professor vid Köpenhamns universitet, som för finanspolitiska rådets räkning har undersökt den svenska bostadsmarknaden.

Sørensens beräkningar visar att bostadspriserna ökat med i snitt 6 procent per år mellan 1995 och 2011. En ökningstakt som är ohållbar i längden eftersom hushållens pengar helt enkelt inte kommer att räcka. Sørensens analys är att bostadspriserna idag är övervärderade med mellan 12 till 18 procent. Ni som är roade av nationalekonomiska beräkningar hittar all matematik på finanspolitiska rådets hemsida. Men mycket enkelt förklarat har Sørensen räknat på framtida kostnader för att äga sitt eget boende, jämfört dem med hyror för hyresrätter och på så sätt beräknat vad bostädernas fundamentala värden bör vara.

Men, för det finns många men. Sørensens beräkningar tar inte hänsyn till att finansmarknaderna utvecklats och att hushåll på så sätt fått tag på större och billigare lån. Inte heller den sänkta fastighetsskatten ryms i modellerna eller det faktum att många flyttar till Sveriges storstäder. ”Man kan inte utesluta att den övervärdering av bostäder som jag fått fram kan förklaras av dessa tre faktorer” resonerade Sørensen.

Annons

Med på scenen på IVA var Peter Englund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Englunds bild är att om och när byggandet väl kommer igång så kommer det att få priserna att falla. Englund spår en ”mjuklandning” för bostadsmarknaden, i siffror fallande priser med 10-15 procent på några år.

Nu höll inte alla på IVA med. Lars EO Svensson, tidigare medlem i Riksbankens direktion, var också på plats. Han resonerade att räntorna kommer vara låga under många år vilket håller nere kostnaden för att bo, brukarkostnaden. Kanske är förändringarna så stora att det är en ny lägre normalnivå vi ser, menade Svensson.

Klart är att bostadsbubblans varande eller inte varande diskuteras ofta just nu. Inte bara bland nationalekonomer i hörsalar utan också vid köksbord runt om i landet. En knapp majoritet av de svenska hushållen, 55 procent, tror dock fortfarande på stigande priser visade bankens SEB:s boprisindikator, som också presenterades på måndagen. Det var något färre än månaden innan för nu tror något fler hushåll på stillastående eller fallande priser.

Om några år vet vi mycket mer om läget här i Sverige. Tills dess hinner nog många fler rapporter och analyser presenteras. Riksbankens egen analys visade att bostadspriserna kunde motiveras med fundamentala faktorer. Men jag kan inte låta bli att tänka på vad riksbankschefen Stefan Ingves sa i våras. Ingves undrade hur säkra vi kan vara på att de inte är en bubbla om vi behöver skriva långa rapporter för att bevisa det.

Karta: Den svenska bolåneskulden

svd.se

Räntekartan: Jämför din bolåneränta

svd.se

Läs även