Nybyggt utan svindyr hyra | SvD


Bostadsområdet Övre Ekilla i Sigtuna är ett exempel på att det går att bygga billigt i Sverige. Foto: SIGTUNAHEM

Visst går det att bygga nya hyreshus utan att det blir svindyrt. Ett kvadratmeterpris ned till 21 000 kronor för inflyttningsklara hus är ingen omöjlighet. Från storstäderna Göteborg och Malmö kommer nu rapporter om att man satsar på billiga kataloghus i upp till åtta våningar. I Sundsvall invigs om en månad ett sådant höghus med ettor à 36 kvadratmeter med den snälla hyran 4 650 kronor per månad. Och även i Sigtuna ska det bli kataloghus i upp till åtta våningar.

– När vi i september har inflyttning i totalt 210 nya hyresrätter i Vallsta centrum räknar vi med att tvårummarna inte kommer att kosta mer än 5 500 kronor per månad, berättar Marina Ekdahl vid Sigtunahem.

Bakgrunden är att totalt nio olika sorters flerbostadshus, 4–8 våningar höga, sedan ett par år går att beställa till fastpris från byggbolag som vann en upphandling hos de allmännyttiga fastighetsbolagens samarbetsorganisation Sabo. Skanska, NCC samt Lindbäcks Bygg har förbundit sig att leverera till priser som inklusive moms kan vara så låga som 21 000 kronor per kvadratmeter, förutsatt att marken är både billig och lättarbetad.

Annons

– Vi på Sabo är väldigt stolta eftersom det ser ut att bli 7 000 lägenheter genom de här upphandlingarna, förklarar Jonas Högset som är ansvarig för Sabos fastighetsutveckling.

Många röster har höjts, inte minst inom byggbolagen, om att Sverige genom ny lag måste strömlinjeforma hela planprocessen och slopa kommunernas särbestämmelser för att kunna få ner bygg- och lägenhetspriser. Men den allmännyttiga branschorganisationen Sabo har vänt på steken när man nu visar att det även inom dagens regelverk går att erbjuda standardlösningar som kommunerna kan välja där det passar.

”Vi räknar med att tvårummarna inte kommer att kosta mer än 5 500 kronor per månad”
Marina Ekdahl vid Sigtunahem.

Plötsligt kan alla se hur billigt byggbolagen faktiskt kan producera flerbostadshus – om kommunerna nöjer sig med typhus. Allt är resultatet av Sabos hittills två olika upphandlingar av ramavtal som vart och ett lägger fast grundpriser giltiga under flera år. Prisnivån styrs av konsumentprisindex och hur kommunerna eventuellt vill göra tillval.

Det är industriell produktion som ligger bakom konceptet. Till exempel berättar NCC, som hör till vinnarna i Sabo-upphandlingen, att man tack vare konceptet ”Folkboende” kan producera flerbostadshus för bara 13 000 kronor per kvadratmeter bostadsyta. Inklusive mark- och projekteringskostnader samt moms hamnar slutpriset på 20 000–23 000 kronor per kvadratmeter bostadsyta om man räknar på ett av de billigaste exemplen i Enköping där markpriset är lågt.

Hos Sabo kallas de nio stora typhus som handlats upp för ”kombohus”. Även privatvärdar uppges vara intresserade av konceptet, som erbjuds i ytterligare varianter, bland annat produktionskonceptet ”NCC Design” som kan köpas till fastpris 13 700 kronor per kvadratmeter bostadsyta i tvåvåningar eller 14 700 kronor per kvadratmeter i fyra våningar, detta alltså innan skatt och markkostnader tillkommer.

– Att alls kunna matcha till exempel den tyska kostnadsnivån är oerhört bra gjort av vår svenska produktionsorganisation då det generellt är så att prisläget i Sverige är högre än i Tyskland, konstaterar Mattias Lundgren, chef för NCC Boende.

Klart är att kataloghusen är ett exempel på ”industriellt byggande”, alltså att utseende och utformning är förbestämd redan i fabriken. Det kommunala Sigtunahem testade för ett par år sedan att köpa in flera sådana fyravåningshus till ”katalogpris” till ett nybyggnadsområde utanför Märsta. Eftersom kommunen är i skriande behov av yteffektiva smålägenheter för unga, restes kataloghusen i Övre Ekilla där marken var ”nästan gratis”.

– Vi är nöjda med lägenheterna och utformningen. Att hyrorna blev schyssta var viktigt när vi har bostadskris i Stockholm, säger Marina Ekdahl.

Men är inte överallt som stora kataloghus kan passa in. Enligt Sabo lämpar sig de nio olika typerna av avtalade ”kombohus” hittills bäst som förtätning av redan befintlig bebyggelse med färdig infrastruktur, men det finns ambitioner att vidareutveckla konceptet.

Läs även

Annons