Bostadsrättsföreningars dolda skulder ”en tickande bomb”


Kurvan visar att bostadsrättsföreningar med hus från 2000-talet har haft avskrivningstid på uppåt 700 år i genomsnitt. Föreningarna från 1900-talet följer däremot den lagliga, linjära modellen.

Prospekten för bostadsrättsförsäljningar måste förbättras så att köparna förstår vilken föreningsskuld de får. Det kräver nu kreditupplysningsföretaget UC i spåren av SvD:s avslöjanden om felaktiga avskrivningar. UC talar om ”tickande bomb” i särskilt nyproduktionen.

Alltför många som vill köpa eller redan äger en bostadsrätt har inte förstått innebörden av ”föreningsskulden”. Alltså den gemensamma skuld som alla boende har andelar av i en bostadsrättsförening utan att det egentligen syns annat än i årsredovisningen.

Nu visar affärs- och kreditupplysningsföretaget UC att den ofta okända skulden kan handla om mycket stora belopp. I storstäderna finns fall där föreningsskulden till och med ligger på 40 000 kronor per kvadratmeter. Den som köper en lägenhet vars kvadratmeterpris är 70 000 kronor per kvadratmeter betalar i det fallet egentligen 110 000 kronor per kvadratmeter.

Annons

– Vad UC nu vill är att köparna alltid ska få veta hur stor den totala föreningsskulden är. I säljprospektet bör kunden också få veta vilken andel av föreningsskulden man tar på sig när man köper lägenhet, säger Roland Sigbladh, som är marknadschef vid UC.

Det är efter SvD Näringslivs avslöjande om att revisorerna under hela 2000-talet såg mellan fingrarna med så kallat progressiva avskrivningar som det nu också kommer bred skuldstatistik. Den visar att föreningsskulderna är uppdrivna just i detta ”progressiva” segment av det svenska bostadsrättsbeståndet.

Så till exempel är dagens medianvärde för föreningslån i unga hus, inflyttningsklara 2011–2013, cirka 10 000 kronor per kvadratmeter i hela riket. Det kan jämföras med att äldre föreningar från 1930-talet och åtta decennier fram bara har cirka 3 000 kronor per kvadratmeter bostadsyta i medianlån.

Samtidigt visar UC:s statistik att den lagliga formen av avskrivning på max 100 år knappast har tillämpats på föreningar från 2000-talet.

– Vi har till och med identifierat en förening med avskrivningstiden 1 200 år, alltså helt ohållbart. Sådana avskrivningar i kombination med höga föreningsskulder menar UC är en tickande bomb för köparna, om detta inte tydliggörs i prospekten, säger Roland Sigbladh.

Klart är att även Boverket har uppmärksammat den dåliga konsumentinformationen vid försäljning av bostadsrätter – efter SvD:s avslöjande om ”djungelns lag” för bostadsrättsköpare.

Det var i juni som verket skrev till justitiedepartementet att en översyn av regelverket behövs. Enligt vad SvD Näringsliv erfar, har nu också socialdepartementets tjänstemän på bostadsområdet förberett en stor bostadsrättsutredning.

Men för det krävs ett politiskt beslut där lika mäktiga som känsliga intressen ska övertygas. Det handlar ytterst om finansieringen av bostadsbyggandet.

I UC:s pinfärska dataanalys ingår data från nästan 12 800 äkta bostadsrättsföreningar med fastighet, föreningar där det i år eller i fjol förekom någon lägenhetsförsäljning. Därmed täcks över hälften av hela beståndet som totalt är 23 000 föreningar.

Statistiken visar nu vidden av de missförhållanden som SvD Näringsliv avslöjade i vintras. Enligt UC:s analys har nybildade eller ombildade föreningar från 2010-talet en ekonomi som bygger på en genomsnittlig avskrivningstid på hela 700 år när de säljs till godtrogna köpare.

– I dag döljs mycket i en månadsavgift som i längden är alldeles för låg om föreningen inte ska gå med långa underskott, år efter år, säger Roland Sigbladh.

Det stora kreditupplysningsföretaget framför därför tre krav:

• Gör säljprospekten för bostadsrätter tydligare med amorteringstid och andelsskuld.

• Se till att avskrivningstiden framgår.

• Se till att alla årsredovisningar blir offentlig handling hos bolagsverket.

Det var den statliga Bokföringsnämnden som i våras två gånger om fick slå näven i bordet för att påpeka för tunga bostadsrättsaktörer, inklusive revisorernas branschorganisation FAR, att de progressiva avskrivningarna som bidragit till skuldsättningen och de för låga avgifterna i nyproduktion från 2000-talet aldrig var tillåtna.

En aktualitet för de berörda föreningar är just nu hur de ska anpassa avgiftsuttaget till de tuffare avskrivningstiderna som enligt UC bör vara maximalt 100 år.

Vissa föreningar har redan klargjort att de hellre redovisar underskott än höjer avgifterna, vilket är tillåtet så länge föreningen har resurser.  Men även detta kommenteras från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC som ju ofta är bankernas informationskälla om bostadsrättsföreningarnas ekonomi:

– Jag är inte så säker på att bankerna i en framtid kommer att godkänna stora och återkommande underskott och jag är därför tveksam till en sådan praxis, säger Roland Sigbladh.

Är du orolig för att de som köper bostadsrätter inte har förstått hela den ekonomiska bilden?

– Ja, absolut. Personer som bara tittar på kapitalinsatsen och avgiften men inte tar höjd för högre avgifter kan överraskas. Banken har visserligen räknat på att låntagaren klarar höjd ränta, men knappast på höjd månadsavgift på grund av ändrade avskrivningsregler.

Läs även

Annons