Fler partier stöper om integrationspolitiken


Centerpartiets ledare Annie Lööf under sitt jultal på Sjöfartshuset i Gamla stan. Foto: JESSICA GOW/TT

Vi vänder på varje sten.
Johanna Jönsson (C) om tillfälliga uppehållstillstånd.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund presenterade på torsdagen förslag på hur kostnaderna för flyktingmottagandet ska minska. Reaktionerna från övriga Allianspartier var lågmäld; eget utvecklingsarbete pågår på området, det är ännu för tidigt att ta ställning till de konkreta KD-förslagen, löd det samlade budskapet.

Centerpartiets integrationspolitiska talesperson, Johanna Jönsson, har under hösten rest runt i landet för att samla kunskap och information.

Annons

Om Göran Hägglund efterlyser tillfälliga uppehållstillstånd de första tre åren – något som i debatten tolkades som en önskan om ett lägre flyktingmottagande – så har Centerpartiets grundinställning länge varit den rakt motsatta.

I sitt jultal markerade Annie Lööf nyligen tydligt att Sverige inte ska göra mindre, ”men fler länder måste göra mer”, sade C-ledaren.

Johanna Jönsson slår fast att fjolårets idéprogram – med skrivningar som att ”det är inte gränserna som ska stängas, utan arbetsmarknaden som ska öppnas” – utgör utgångspunkten i pågående arbete med att utveckla integrations- och migrationspolitiken.

– Jag har insett när jag talat med människor att det finns saker att ta tag i. Inom Centerpartiet diskuterar vi just nu hur vi ska samla våra idéer och bli tydligare i de här frågorna.

Konkreta besked kommer ”i god tid före valet”. Planen är att presentera en lista med mindre förslag – ”trasiga grejer i systemet som går att lösa snabbt” – och några större dito:

– Större förslag som förhoppningsvis kommer att hjälpa till att lösa utmaningarna, säger Johanna Jönsson.

Fokus ligger på två saker:

• Bostadsbristen.

• Ett jämnare mottagande mellan kommunerna.

– Det handlar om att människor ska komma snabbt i arbete, sammanfattar Jönsson.

Tvång för kommuner att ta emot flyktingar, som S driver, tror hon inte på.

– Att man införde den möjligheten för ensamkommande barn har på sina håll skapat motsättningar mellan kommuner och Migrationsverket. Det kan i förlängningen leda till åsikter som gör att motsättningar växer ännu mer. Jag tror inte på tvång. Det är inte bra med överkörda kommunpolitiker.

I stället, menar Johanna Jönsson, handlar det om att få igång ett ökat bostadsbyggande så att människor snabbt kan lämna Migrationsverkets boenden. På så vis blir det också enklare att få jobb.

– Att bygga mindre modullägenheter kan vara ett sätt för att få fart på bostadsbyggandet på kort sikt.

De förslag som Kristdemokraterna presenterade diskuteras just nu inom partiet. Så här kommenterar Johanna Jönsson två av förslagen:

•Sänkta ersättningsnivåer:

– Ersättningarna är inte höga i dag, de ligger lite över nivåerna för försörjningsstöd. KD föreslår en modest sänkning. Men jag tror att vi ska fokusera på hur vi får fler i arbete.

•Tillfälliga uppehållstillstånd:

– Vi vänder på varje sten. Men vi har tidigare sagt att permanenta uppehållstillstånd är viktiga för etableringen, för att människor ska känna trygghet.

Hur ska ni komma överens med KD på det här området?

– Jag tror inte att det kommer att vara något problem. Vi har lyckats hittills.

Moderaterna är något mer försiktiga i sin kommentar om hur partiet ställer sig i den aktuella debatten.

– Moderaternas eftervalsanalys pekar på att vi behöver utveckla vår politik på flera olika områden. I det arbetet är integrationspolitiken en del som vi ska titta närmare på. Det är dock i nuläget för tidigt att gå in i närmare detalj kring detta, säger Jesper Wigardt, pressekreterare för Moderaterna.

Även Folkpartiets presschef Elin Boberg hälsar att arbete pågår samt att förnyelsearbetet nu måste ske i snabbare takt än planerat till följd av nyvalet.

På SvD Brännpunkt presenterades dock tio punkter på saker partiet vill se genomförda redan nästa år. Bland dem hör att Migrationsverket ska kunna driva anläggningsboenden i egen regi, att varje kommun ”ska ha förmåga” att ta emot de som fått uppehållstillstånd samt sänkta trösklar in på arbetsmarknaden.

Läs även