Flera fall av könsstympning i Norrköping


Enligt Norrköpings tidningar är det skolhälsovården som upptäckt könsstympningen. 30 av de 60 flickorna hade samlats i en grupp för att prata om barns rättigheter och hälsa. 28 av de 30 flickorna hade utsatts för den värsta formen av könsstympning. Formen kallas för faraonisk omskärelse och innebär att både inre- och yttre blygdläppar samt klitoris skärs bort innan underlivet sys ihop. Kvar blir bara en liten öppning.

Enligt tidigare uppgift gick flickorna i en och samma klass, det tillbakavisas nu av Juno Blom på enheten för social hållbarhet i Norrköping.

– Det är en sammansättning av flickor från olika klasser, säger Juno Blom till SvD.

Annons

Sedan förra hösten är Norrköping utsedd till pilotkommun för att undersöka hur man kan kan arbeta för att förhindra att flickor i Sverige könsstympas och att de får vård och stöd. Och alla fall av könsstympning har upptäckts via skolhälsovården.

– Skolsköterskorna har hälsosamtal med alla elever och nu har de fått ett batteri av frågor som de kan ställa för att ta reda på om flickorna är omskurna, det är så det har framkommit. Vi  anmäler allt till socialtjänsten och sedan får de fatta beslut om hur vi ska gå vidare, säger Ann-Christine Johansson, verksamhetschef för Centrala elevhälsan i Norrköping.

Thomas Leijon är verksamhetschef på Socialtjänsten i Norrköping. Han säger att principen är att man alltid polisanmäler när man misstänker att ett barn har utsatts för brott.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

– Huvudregeln är att vi polisanmäler om vi tror att ett barn har blivit utsatt för ett brott, det gäller oavsett vilket brott barnet har blivit utsatt för.

De omskurna flickorna kan ha såväl psykiska som fysiska besvär av ingreppet. Det kan bland annat handla om huvudvärk, svåra menssmärtor och svårigheter att kissa. Hur flickorna reagerar när det kommer fram att de blivit könsstympade varierar.

– Vissa är glada när det upptäcks. De säger att ”äntligen är det någon som pratar med oss om det här”, säger Ann-Christine Johansson.

I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982 och kan ge mellan fyra och tio års fängelse. Sedan 1999 är det straffbart även om ingreppet utförs i ett annat land, och sommaren innebär en riskperiod.

– När flickorna åker till sina hemländer så finns det föräldrar som utsätts ofta för hårt tryck att könsstympa sina döttar, säger Ann-Christine Johansson.

För att kunna stå emot pressen gäller det att informera om att könsstympning är ett allvarligt brott i Sverige, ett brott som kan leda till fängelse.

– En gång undersökte vi en flicka innan hon åkte till sitt hemland i samförstånd med hennes föräldrar. Sedan skickade vi med dem en blankett där det står vilka straff man riskerar i Sverige om flickan är könsstympad när hon kommer tillbaka. Det stod också att en läkare kommer att undersöka henne när hon kommer hem till Sverige igen. Föräldrarna ville ha det stödet för de kände att de inte kunde stå emot det själva, säger Ann-Christine Johansson.

2006 kom dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni med förslaget att införa obligatoriska gynekologiska undersökningar på skolflickor.

– När jag hörde det för flera år sedan kände jag att det var jätteintegritetskränkande men då förstod jag inte vidden av det här. Men allt måste ske med en väldig ödmjukhet, säger Ann-Christine Johansson.

FOTNOT:*Artikeln har uppdaterats. I ett tidigt skede förekom uppgiften att flera av de 30 flickorna var födda i Sverige och att de gick i samma klass. Det tillbakavisades senare av Juno Blom.*