S ras fortsätter - SD får rekordsiffror


Foto: SVD GRAFIK

Socialdemokraterna får 25,9 procent i SvD/Sifos väljarbarometer för maj. Jämfört med månaden innan är det en nedgång från 27,4. Tappet är dock inte statistiskt säkerställt.  I en extramätning som gjordes direkt efter att decemberöverenskommelsen blev klar i slutet av förra året fick S 33,3 procent av väljarstödet. I väljarbarometern för januari hade S sjunkit till 29,7 och sedan har nedgången fortsatt i varje månadsmätning sedan dess.

– Även om det inte är en signifikant minskning sedan i april så är det en tydlig nedgång under våren, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Skillnaden i väljarstöd mellan blocken fortsätter minska, och ligger nu på 1,1 procent. Det innebär att blocken statistiskt sett nu är jämnstora.

Annons

S har inte lyckats övertyga väljarna om att de är framgångsrika inom områden som är centrala för partiet.

Flera mätningar har visat att Socialdemokraterna sedan valet 2014 har tappat i förtroende när det gäller viktiga områden som skola, arbetslöshet och ekonomi, och det kan vara en orsak till opinionstappet tror Toivo Sjörén. S och MP har hittills regerat på Alliansens budget, och det har sannolikt bidragit till att regeringspartiernas politik framstått som otydlig. Ändå innebar inte vårens tilläggsbudget något lyft i opinionen.

– En annan möjlig bidragande orsak kan ha bidragit till det sjunkande stödet kan vara svekdebatter kring S efter besked om försämrade villkor för rot- och rutavdragen och höjning av bensinskatten.

– Det ligger alltid förväntningar på en ny regering och om väljarna inte tycker att regeringspartierna lever upp till dem eller tycker att regeringen inte infriar sina löften blir det ofta en negativ reaktion. Det råkade också Alliansen ut för efter valet 2006, säger Toivo Sjörén.

Bland Alliansens väljare är motståndet mot decemberöverenskommelsen betydligt mer utbrett än bland de rödgrönas. Än så länge verkar det missnöjet dock inte ha resulterat i minskat väljarstöd för de borgerliga. Toivo Sjörén framhåller att överenskommelsen ännu inte testats skarpt genom att Alliansen lagt ner sina röster till förmån för en budget som alliansväljarna är väldigt kritiska mot.

Den enda statistiskt signifikanta ökningen i mätningen står Sverigedemokraterna för. Deras stöd ökade från 12,5 procent i april till 14,7 procent i maj. En förklaring är enligt Toivo Sjörén att partiet hamnade lågt i april på grund av en debatt kring uteslutningsärenden som pågick under veckan då undersökningen gjorde. Men ökningen följer också en längre trend för partiet.

– Vi ser en breddning i flera grupper, där SD långsamt stärkt sin position, säger Toivo Sjörén.

Miljöpartiet sjunker från 8,9 till 8,2 procent, men förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen. Hälften av undersökningen gjordes före partiledardebatten i SVT som resulterade i att MP-språkröret Åsa Romson kritiserades för att i debatten ha jämfört situationen för flyktingar på Medlehavet med Auschwitz.

– Vi ser ingen effekt i opinionen av Romsons uttalande. Det behöver heller inte finnas någon direkt anslutning mellan att man röstar på MP för att man sympatiserar med deras politik och vad man tycker om det här uttalandet, säger Toivo Sjörén.

Läs även