Ohållbart öppna för att söka asyl på plats


Foto: ANTONINO D'URSO/AP

Det går inte att komma ifrån att vi avviker från övriga Norden och övriga Europa.
Helena Rivière

EU-kommissionen aviserar nya migrationsregler (europaportalen.se). En punkt är laglig invandring för att förhindra att människor dör drunkningsdöden på väg mot asyl i EU.

Det är outhärdligt att se tv-reportagen från flyktinglägren. Miljontals människor utan hjälp, utan hopp. Grannländerna till Syrien håller på att spricka av trycket. Jag är inte sverigedemokrat men jag tycker SD har rätt i att vi borde ge mindre till dem som kommer hit och satsa mer på hjälp till flyktinglägren, mer till UNHCR för att hjälpa fler på plats. Vi kan avvakta med att erbjuda svensk levnadsstandard från dag ett i Sverige.

Annons

Inget EU-land ger möjlighet att söka asyl på ländernas ambassader så kommissionär Avramopoulos vill öppna för asyl på EU-delegationerna, som är ett nätverk av 139 kontor runt om i världen med migrationsattachéer anställda av EU-kommissionen. Oklart är om de bara avses ta emot ansökningarna om asyl, eller om också asylprövningarna helt eller delvis ska kunna ske på plats, med den asylsökande kvar i landet.

Italiens inrikesminister Alfano föreslår liknande kontor i Libyen, Tunisien och Egypten för att därifrån fördela flyktingarna mellan de 28 medlemsländerna (Ansa). Tanken om bördefördelning är god men kräver rimligen ett gemensamt EU-direktiv. Justitieminister Morgan Johansson avvisade prompt idén om EU-delegationer som svårlöst och rättsosäker i riksdagens EU-nämnd den 6/3. Han ser problem med att bygga upp en organisation på plats och ser hellre att antalet kvotflyktingar som tas ut av UNHCR utökas generellt.

Det finns verkligen problem med förslagen men det belyser också bekymret med att inget land egentligen har makt över asylpolitiken. Till problemen hör att över huvud taget ta sig fram i något av länderna där flyktingarna befinner sig. Vidare är det omfattningen. Stora människomassor, men vilka skulle komma ifråga? Skulle enskilda flyktingar få laglig resa till Europa? Skulle hela familjer tas med? Skulle mottagarländerna öppna för flygburen skytteltrafik från flyktingläger i Mellanöstern och i Nordafrika? Skulle mottagarländerna bekosta transporterna? Skulle EU?

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

Merparten av de 280 000 flyktingar som på illegala vägar tog sig till Europa förra året valde att fly till Sverige eller Tyskland. Effekterna får vår egen asylpolitik att framstå som så tudelad som den är. Vi är anständiga. Vi värnar mänskliga rättigheter. Vi är skyldiga att ta emot alla som söker asyl och har flyktingskäl, men vi har ingen aning om hur många det kan handla om. Vi följer lagen. På det rättsliga planet är det inget att diskutera. Men det kan inte hjälpas att de famösa volymerna som inte bör nämnas är jobbiga att ta in. Det som är omöjligt att kontrollera är jobbigt

Tyskland är Europas ledande nation. Och Sverige nog Europas minst ifrågasättande. Naturligtvis väljer de flesta det land där det är lättast att komma in och lättast att få stanna. Personer utan identitetshandlingar som presenterar en trovärdig berättelse om sitt syriska ursprung får stanna hos oss. Sverige är enda landet i Europa som direkt beviljar permanent uppehållstillstånd till syrier. Vi är förstående. Permanent uppehållstillstånd är vårt eget beslut, eller rättare sagt Migrationsverkets lednings eget beslut. Med permanent uppehållstillstånd får flyktingen ta hit sin familj, än så länge utan att behöva försörja dem.

Det går inte att komma ifrån att vi avviker från övriga Norden och övriga Europa. Vi borde inte ensamma ge permanent uppehållstillstånd om våra grannar inte också gör det och det gör de inte. Vi borde inte erbjuda så frikostiga villkor som det nuvarande etableringsstödet för de två första åren. En garantipensionär i Sverige får ut 6 700 kronor efter skatt. En nyanländ flykting får ungefär lika mycket skattefritt om han deltar i aktiviteter på heltid. Är de två makar får de lika mycket var, skattefritt, för vi har någon sorts jämställdhetslinje om att män och kvinnor ska ha lika mycket. Heltid är några timmar i veckan. Denna svenska levnadsnivå till nyanlända kan inte försvaras. Den är direkt kontraproduktiv.

Vi måste ta intryck av andra länder. Flyktingarna i Tyskland motiveras att lära sig språket. Tyskland ger uppehållstillstånd för ett år i taget, med automatisk förlängning. Därmed finns incitament för den som vill rota sig att göra framsteg från ena året till det andra. På så vis blir permanent uppehållstillstånd till ett mål för flyktingens egen aktiva integrering. Vi borde göra detsamma.

För att summera: Det är ogörligt att låta miljontals flyktingar söka asyl på plats och erbjuda säker transport till Europa. Flyktingsmugglarna kommer att fortsätta att pressa människor till sista blodsdroppen som betalning för livsfarliga transporter. Flyktingarna kommer att fortsätta att söka skydd i Sverige. Vi kan gott öppna våra hjärtan men vi behöver inte nödvändigtvis serva med svensk välfärd och svensk kravlöshet. Vi styr ju inte över hur många som kommer.

HELENA RIVIÈRE

fri skribent, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna