Vi ställer inte upp på att låna till sänkt skatt


Foto: LARS PEHRSON

BRÄNNPUNKT | BUDGETEN

Regeringens förslag innebär att hela svenska folket sätts i skuld, för att skatten ska sänkas för dem som tjänar mest.
Fredrik Olovsson, Per Bolund och Ulla Andersson

Moderaterna har en tydlig prioritering. Det viktigaste är att låna till skattesänkningar. Det går före allt annat. Vi gör en annan prioritering. Jobb, skola och klimat är viktigare än fortsatta ofinansierade skattesänkningar. I dag fattar riksdagen beslut om budgetens ramar. Nu har Moderaterna chansen att visa om man förstått att skattesänkarpolitiken nått vägs ände. Inget tyder på att så är fallet.

Vi ser stora behov av investeringar som stärker Sverige. Investeringar i jobb, utbildning, bostäder, infrastruktur och förnybar energi. Investeringar som skulle skapa arbeten, öka kunskaperna, minska utsläppen och stärka vår konkurrenskraft. Det är där resurserna behövs.

Annons

För regeringen är det viktigaste just nu att låna till skattesänkningar – mest för dem som tjänar bäst. Det är fel väg att gå. På torsdag kommer vi därför att väcka ett initiativ mot regeringens förslag att sänka den statliga inkomstskatten med lånade pengar. De borgerliga partierna är välkomna att ansluta sig till vår linje. Frågan är: Går ofinansierade skattesänkningar fortfarande först? Eller är man beredd att ta större ansvar för de offentliga finanserna?

Regeringen lägger 10 gånger så mycket pengar på att låna till skattesänkningar som på att investera i jobb. Regeringen lägger 20 gånger så mycket på att låna till skattesänkningar som på att investera i en bättre skola. Och regeringen lägger 100 gånger så mycket på att låna till skattesänkningar som på att investera i sjukvården. Så ser regeringens prioriteringar ut. Det är fel prioriteringar.

Regeringen uppger att den står fast vid överskottsmålet. Men i handling struntar regeringen i det. Därom är regeringens egna expertmyndigheter helt ense. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har olika uppfattningar om det är lämpligt att ha ett överskottsmål på 1 procent av BNP. Men vi tycker det är svagt av regeringen att låtsas som att målet ligger fast, samtidigt som man för en helt annan politik. En förändring av reglerna ska utredas och genomföras i god ordning – inte vara ett resultat av lättja och underlåtenhet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

Därför kommer vi att väcka ett initiativ i finansutskottet för att begränsa de ofinansierade skattesänkningarna under nästa år. I initiativet föreslår vi att förslaget om höjd skiktgräns i den statliga inkomstskatten återtas. Faktum är att gränsen för när man ska betala statlig skatt redan i dag höjs varje år. I initiativet vänder vi oss emot regeringens förslag om en extra höjning för lånade pengar.

Regeringens förslag innebär att hela svenska folket sätts i skuld, för att skatten ska sänkas för dem som tjänar mest. Skulden måste betalas tillbaka med ränta. Det är en oansvarig politik.

Det finanspolitiska ramverket skapades för att bidra till starka offentliga finanser. Syftet med ramverket var inte att en minoritetsregering ska kunna låna till hur mycket skattesänkningar som helst – eller att driva de offentliga finanserna med stora underskott år efter år. Ramverket medger att en majoritet av riksdagen kan strama upp finanspolitiken, om de budgetpolitiska målen inte nås. För oss är det viktigt att värna riksdagen som Sveriges högsta beslutande organ, också när det gäller budgetfrågor.

Praxis i svensk politik är att regeringar verkar med ett starkt parlamentariskt stöd. Den sittande borgerliga regeringen har emellertid inte brytt sig om att skapa en majoritet för sina förslag. Det är oansvarigt och bryter mot den praxis som etablerats.

Regeringen är i budgetpropositionen mycket tydlig om att förslaget om höjd skiktgräns inte ger några jobb alls. Det är märkligt att prioritera ett så ineffektivt förslag, när det dessutom bidrar till en större avvikelse från överskottsmålet.

Under den moderata arbetsstämman kom signaler från några ledande företrädare att man insett att skattesänkarpolitiken nått vägs ände. Utrymmet för skattesänkningar år 2015 beskrevs som försumbart. Det stämmer. Faktum är att detta utrymme är begränsat redan nästa år. Om Moderaterna menar allvar med pratet om att inte prioritera skattesänkningar är det enda raka att ta tillbaka förslaget om höjd skiktgräns. Att framhärda i att det viktigaste just nu är att låna till skattesänkningar är inte konsekvent.

I dag debatteras budgetramarna. Det blir en intressant debatt. Vad gäller? Har skattesänkningar fortfarande högsta prioritet för Moderaterna?

FREDRIK OLOVSSON (S)

vice ordförande riksdagens finansutskott

PER BOLUND (MP)

ekonomisk-politisk talesperson

ULLA ANDERSSON (V)

ekonomisk-politisk talesperson

Mer debatt om budgeten:

Läs även

Läsardebatt: ”Jobbskatteavdraget det bästa som hänt”

svd.se

Läs även

Läsardebatt: ”Jobbskatteavdraget det bästa som hänt”

svd.se