Wallströms kris kan förvärras | Per Gudmundson


Utrikesminister Margot Wallström (S). Foto: TT

Israel överväger att ytterligare markera mot Sverige efter att den rödgröna regeringen ensidigt erkänt Palestina. Det uppger en källa i israelisk förvaltning med insyn i de svensk-israeliska förbindelserna.

Det var den 30 oktober som Sverige erkände Palestina som stat. Samma dag meddelade Israel att ambassadören i Sverige, Isaac Bachman, skulle kallas hem för ”konsultation”. En månad senare, den 29 november, återvände ambassadören till Sverige.

Förbindelserna mellan Sverige och Israel har dock varit ansträngda även efter detta. Exempelvis fick utrikesminister Margot Wallström ställa in ett planerat besök i Israel i mitten av januari när det visade sig att ingen officiell representant för Israel ville möta henne.

Annons

Utrikesminister Wallström har hela tiden intygat att hon vill ”behålla goda relationer med Israel”, men frågan är om hon har vidtagit någon som helst åtgärd för att tina upp det frostiga klimatet.

För Israel verkar affären i alla fall inte vara avklarad. Nu överväger Israel att ytterligare visa sitt missnöje med Sveriges utrikespolitik.

Enligt uppgift diskuterar man om man på något sätt kan markera mot den svenska förvaltning som är verksam i Israel men som främst arbetar gentemot palestinierna. Det är verksamheter som Israel inte är skyldiga att hysa på sin mark, men som tillåts existera som ett tecken på god vilja. Exempelvis har Sverige ett generalkonsulat i Jerusalem som fungerar som svensk ambassad gentemot Palestina. För israelerna är det inte uppenbart varför en sådan förvaltning inte har sitt säte i Ramallah, den palestinska myndighetens huvudstad. Ett annat exempel är den svenska biståndsverksamhet till palestinierna som Sida kanaliserar genom Israel.

Ingenting lär vara beslutat ännu, men uppgifterna att Israel överväger att kyla ner relationerna med Sverige ännu mera belyser Margot Wallströms problemfyllda hantering av Sveriges utrikesförbindelser. Följderna tycks hela tiden bli andra och större än vad regeringen har föreställt sig.

Det gäller inte bara Israel. På bara några månader har Wallström lyckats bli persona non grata hos några av de centrala aktörerna i Mellanöstern. Regeringens taffliga sätt att avsluta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien kan därtill få ett högt pris i försämrade exportmöjligheter. Hela Arabförbundet fördömde i ett gemensamt uttalande Sverige, vilket i sin tur kan skada den svenska ambitionen att ta en plats i FN:s säkerhetsråd. Med erkännandet av Palestina bröt dessutom den svenska regeringen mot principen om en EU-gemensam Mellanösternpolitik, vilket har försämrat Sveriges positioner i vårt viktigaste utrikespolitiska forum.

Att döma av uppgifterna om Israels planer tycks inte heller de svenska utrikespolitiska problemen vara över på länge än. Ytterligare försämringar av relationerna kan komma, om inte regeringen och Margot Wallström agerar för att mjuka upp spänningarna.

Den rödgröna regeringen tycks dock ta lätt på förvecklingarna. Utrikesminister Wallström säger varenda gång hon tillfrågas att hon vill odla goda relationer till både Israel och arabstaterna, men några konkreta åtgärder syns inte till.

Det hela kan bli mycket dyrt innan det är över.