Rädda Sverige, avsätt regeringen | SvD


Regeringen Löfven. Foto: TT

Det mörknar i Sverige, och inte bara i årstidsanknuten betydelse. Stefan Löfvens ansträngda leende på valnatten förebådade de tre veckors kvartalspolitiska kast vi har kunnat se.

När i dag statsbudgeten bärs fram genom huvudstaden till riksdagen är det en promenad som snarare bär karaktären av Golgata än Eriksgata. Förtroendet för finansministern har redan skadats svårt av den lika ovanligt flitiga som skarpa offentliga kritiken från en rad prestigefulla institutioner.

Budgeten är redan till stora delar känd och dess signalspråk har redan lagt en blöt och tung filt över den så nödvändiga tilliten och tron på framtiden som avgör i vilken mån människor och samhällen växer. Ökade skatter på arbete, dyrare kostnader för att anställa unga, ansvarslös bidragspolitik för sjukskrivna, den famösa utredningen om entreprenörer i välfärden som nu kommer att fungera som effektiv stoppkloss för investeringar i sektorn – sammantaget ser vi en skadlig politik som kommer att hämma samhällsutvecklingen. Dessutom: Det är en politik som går mycket längre till vänster än vad väljarna gav stöd för i valet.

Annons

Det tydligt förevisade säkerhetspolitiska hotet skärper läget. Det är helt enkelt orimligt att se hur S/MP-regeringen som är beroende av V, skulle kunna åstadkomma en kraftig reell upprustning av försvaret, ett bevarande av kärnkraften för framtiden med ny teknologi och därigenom undvika svenskt beroende av rysk gas.

Den bistra realiteten är att det just nu inte finns några goda alternativ, utan enbart mer eller mindre dåliga. Att i fyra år fortsätta med en S/MP-regering som behöver förlita sig på V för att ens komma i närheten av handlingsutrymme, vore ödesdigert för Sverige. Att önska sig ett annat valresultat är meningslös energispillan. För Löfven, som hoppas kunna bryta upp lojaliteten inom Alliansen, är utsikten också tämligen tröstlös. Frågan blir därför hur Sverige i detta uppkomna läge, bäst kan skyddas från ytterligare vanvård?

Sannolikheten för att Stefan Löfven skulle släppa fram en alliansregering är i dagsläget noll, trots det interna missnöjet med eftergifterna till samarbetspartierna. Men allianspartierna skulle däremot kunna bestämma sig för att släppa fram en ren S-regering.

Det skulle naturligtvis inte vara ovillkorat; det finns tillräckligt många frågor där en sådan tillsammans med allianspartierna skulle kunna ägna tid och kraft åt de blocköverskridande, långsiktiga reformer som alla är medvetna om att Sverige behöver; försvars- och säkerhetspolitiken, energifrågan och kärnkraften, migrationsfrågan kopplad till integrationen på arbetsmarknaden. Förutsättningarna att nå en mer sansad politik när det gäller villkoren för företagande inom utbildning och välfärd skulle bli uppenbart bättre utan V och MP vid bordet.

En S-regering med dryga 31 procents väljarstöd kan inte åstadkomma så mycket. Men om alternativet är att en S/MP+V-regering kan driva landet ytterligare i fel riktning, bör det förra alternativet framstå som mer lockande. Bättre att det inte kommer några reformer under ett tag, än att det kommer dåliga reformer.

Efter att budgeten har lagts fram bör oppositionen därför rikta en misstroendeförklaring i riksdagen mot regeringen. Skälen är uppenbara: denna regering har på ett för Sverige skadligt sätt fört landet i en riktning som saknar stöd i val eller parlament, därtill i en situation då hotet mot landets säkerhet och dess ekonomi gör en sådan riktning oacceptabel.

Oppositionen bör därför inte acceptera att regeringen i dess nuvarande sammansättning ges fortsatt förtroende. Att vänta med att avsätta regeringen gör det mycket svårare. Då ger man Löfven makten över nyvalsvapnet, med stor möjlighet att påverka fråga och tidpunkt.

Även om det för närvarande föreligger något av ett ledarvakuum hos M och SD, går det ändå att ta en talmansrunda och släppa fram en ny regering Löfven, förbunden till blocköverskridande samarbete i några centrala frågor av utomordentligt värde för landet, utan alltför stora komplikationer i övrigt och utan ny valrörelse nu (vilket nog till och med skulle ge delar inom socialdemokratin en befrielse de önskar).

Borgerligheten må ha förlorat regeringsmakten, men kan ändå inte frånsäga sig ansvar för landets utveckling. Tyvärr har Alliansen i stora delar snabbt dragit sig tillbaka till en närmast ovärdig position, där inomborgerlig kannibalism och KU-anmälningar av finansministerns retoriska stilfigurer används för att fånga medial uppmärksamhet.

Här måste allianspartierna nu ta sig samman för ett vägval: Ska ni använda er gemensamma grundsyn, begåvning och kraft till att försöka åstadkomma vad som är bäst, eller rättare sagt minst skadligt, för Sverige, eller kommer ni att sjunka i ambition och nöja er med att i fyra år matcha en svag och skadlig regering med en meningslös och tandlös opposition?

SvD 23/10 2014

SvD