"Pengarna går delvis till ökade asylkostnader"


Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen beskriver det utlovade tillskottet till kommunerna – "välfärdsmiljarderna" – som en historisk ökning. Är det så?

Det kan kanske bli det. Men man ska komma ihåg att de tio nya miljarderna som förstärker statsbidraget till kommunerna från nästa år, är lika mycket pengar som regeringen sköt till i december "med anledning av den flyktingsituation som uppkommit under året".

Delvis går de här pengarna alltså åt för att betala ökade kostnader för kommuner som tagit emot många asylsökande. Inledningsvis ska de också med regeringens ord: "särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer".

Annons

Betyder att kvaliteten i välfärden kommer att öka – eller kommer pengarna att gå åt för att täcka ökade behov?

Det kommer säkert att följa en politisk debatt om den frågan. Regeringens politik har ju drastiskt minskat antalet asylsökande i år vilket – om minskningen blir permanent – kan innebära att kommunkostnader som är relaterade till antalet flyktingar minskar.

Och för regeringen är det viktigt att väljarna uppfattar det som en kvalitetsökning – det här ska markera att regeringen tar steget ur krishanteringen och börjar ägna sig åt samhällsbyggande.

Finns det andra syften med den här satsningen?

Ja, regeringen vill i alla fall använda satsningen på mer kommunpengar för att hetta upp högervänster-konflikten gentemot de borgerliga, om den svenska modellen.

Kommer det att fungera?

Det är osäkert. Ökade kommunbidrag till "vård, skola och omsorg" var länge ett fungerande vapen för S-regeringar, men det har fungerat sämre sedan de nya Moderaterna slopade sina sparkrav på statens bidrag till kommunerna.

Om det blir konflikt nu beror förstås på hur de borgerliga kommer att reagera på det här förslaget – de extra kommunmiljarderna i december stod ju också Alliansen bakom.

Till sist, vad betyder den här satsningen för humöret inom Socialdemokraterna?

Den här åtgärden är så klassisk S-politik som något kan bli, och är därmed befriande för stora delar av socialdemokratin. Bortsett från satsningen på fler jobb i den offentliga sektorn så innebär detta en expansiv ekonomisk politik – stimulanseffekten uppstår när staten lånar pengar för att finansiera ökade offentliga utgifter.