Professor: Dåliga signaler på bostadsmarknaden


Nu varnar också professor John Hassler för att det byggs upp obalanser på bostadsmarknaden. Foto: Fianspolitiska rådet

Under många år tillhörde John Hassler de som inte oroade sig för stigande bostadspriser. Nu har också Hassler bytt fot.

– För några år sedan fanns det bra stöd för att prisuppgången var välmotiverad, nu ser jag inte det stödet längre. Jag hör också om att människor köper på spekulation, det är en väldigt dålig signal. Just spekulationsköpen borde utredas omedelbart.

Det kan alltså vara en bostadsbubbla?

Annons

– Ja. Jag var ganska säker på att det inte var en bubbla för några år sedan. Nu är jag inte lika säker.

John Hassler är en av landets tyngre ekonomer. Han är professor vid Stockholms universitet och ordförande för regeringens finanspolitiska råd. Han betonar att det är hans åsikter, inte rådets.

Människor behöver inse att det är bättre att vänta och inte vara så heta på marknaden.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

Hasslers recept för att pysa ut luft ur bostadsmarknaden är att ändra människors förväntningar. Politikerna bör signalera tydligare att mer åtgärder kan komma. Hushållen bör tänka mer långsiktigt.

– Människor behöver inse att det är bättre att vänta och inte vara så heta på marknaden. De måste också avstå från att spekulera.

Vad behöver politikerna göra?

– För mig som en ekonom är det en "no brainer" att man bör trappa ner ränteavdragen. Är vi oroliga för att skulderna blir för stora ska vi inte subventionera det. Dessutom kommer staten behöva pengarna.

Hur snabbt skulle det kunna ske, internationella valutafondens förslag är att de ska trappas ner på 6 till 10 år?

– IMF:s kalkyl verkar välgrundad men exakt hur det ska ske behöver jag fundera mer på.

På senare tid har politikerna talat mer om mer om bostadsmarknaden. Så sent som i SVT:s partiledardebatt i söndags öppnade Folkpartiets Jan Björklund om att diskutera ränteavdragen. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att hon inte utesluter fler åtgärder.

John Hassler tolkar den politiska debatten som att bostadspolitiken "ligger på bordet" och att politikernas beredskap har ökat.

Till våren kommer Finanspolitiska rådets nya analys av regeringens politik. John Hassler berättar att rådet då kommer att räkna på hur en ändrad fastighetsskatt kontra ändrade ränteavdrag skulle slå.

– Om man ändrar fastighetsskatten eller ränteavdragen får fördelningspolitiska konsekvenser eftersom alla inte har lika mycket lån.

Vad ska ni göra?

– Vi tänker försöka att räkna på hur stora skillnaderna är. Vi tycker att det är viktigt att den typen av siffror kommer på bordet. Vad som är rätt avvägning fördelningspolitiskt är sedan en politisk fråga.

John Hassler betonar att ett skattesystem bör ha en symmetri. Om man har gjort en investering med lånade pengar, och om avkastningen på investeringen beskattas så bör man också kunna göra avdrag för räntorna som man betalar.

– Så fungerar företagsbeskattningen och det är en rimlig princip också för bostadsbeskattningen.

Vad du säger är att fastighetsskatten skulle kunna öka något samtidigt som ränteavdragen sänks något?

– Ja.

Skulle du köpa en bostad i Stockholm i dag?

– Jag skulle titta igenom min ekonomi och fundera igenom vad som skulle hända om jag köper en fastighet som sedan faller mycket i pris. Det kan hända.

I morgon klockan 08.00 kommer färsk mäklarstatistik.

Läs även

Annons