Samma person, åtta identiteter | Nuri Kino


Hur många personer bär flera identiteter i Sverige? Foto: Dan Hansson/TT / Svenska Dagbladet

"Den där snubben skryter om att han har flera identiteter. Han säger att han har flera leg på sig och han visar dem till de andra runt bordet”, säger en bekant till mig när vi sitter på en middag på en restaurang.

Det är stängningsdags och det är ett fåtal gäster kvar i lokalen. Jag går förbi bordet där mannen som skryter om flera identiteter sitter. Mycket riktigt, jag ser flera legitimationer med bild på samma person. Jag närmar mig honom försiktigt, säger att jag fått höra av en kompis om hans ”bedrift”. Han är lite berusad och ser inga problem med att inviga mig i sitt bluffmakeri. Men jag hinner inte med många frågor innan en av hans vänner vid bordet ber honom vara tyst, de anar oråd.

Dagen efter kontaktar jag en polischef och frågar om han känner till fenomenet med flera identiteter. Han skrattar och säger att det är allmänt känt, att poliser många gånger har bett ledningen att larma politikerna, men aldrig fått gehör. Han tipsar mig om en dom som föll nyligen. Jag begär ut den. Några dagar senare har jag också kommit över de olika identiteterna för mannen som domen gäller. Åtta stycken. Åtta id-kort, åtta identiteter, åtta namn, åtta uppdiktade historier om ursprungsland och resa till Sverige.

Annons

Jag googlar ”flera identiteter” på nätet, vad har man skrivit om detta? Hur pass känt är det? Jag hittar en notis här och där, en mindre artikel, och det mest matnyttiga hittar jag på samhällsdebattören Merit Wagers blogg. Hon har sedan 2006 gett röst åt tjänstemän på Migrationsverket som på olika sätt försökt larma och förhindra att man använder sig av flera identiteter i Sverige.

Jag hittar också gamla anteckningar från tiden då jag antingen låtsades vara pedofil eller barnhallick för att bättre förstå, undersöka och rapportera om svenska pedofilnätverk. Redan 2002 var det en person som tipsade mig om olika id-handlingar för ensamkommande barn, att de hade fått dem av människosmugglare. Barn som tvingades in i prostitution hade ansökt om asyl med hjälp av flera identiteter för att uppbära bidrag. På det sättet kunde också pedofilerna få barnen att försvinna.

En annan anteckning jag hittar är från en intervju jag gjorde med italienska migrationsmyndigheten 2005: ”Ett problem är ju att man använder sig av flera identiteter i länder som Sverige”. Det handlade om misstänkta krigsförbrytare som kan ha utnyttjat det svenska asylsystemet.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

När jag gjort min research lyfter jag luren och ringer Fredrik Milder, pressekreterare hos Säpo. Jag frågar honom vad han känner till om personer som har flera identiteter i Sverige. Han svarar: ”Givetvis är det ett känt tillvägagångssätt för att dölja sin egen identitet och sin brottsliga verksamhet.” Den naturliga följdfrågan är om Säpo har påträffat flera identiteter hos personer de bevakar. Milder: ”Det vill jag inte gå in på.” En annan fråga är om Säpo har larmat, om de har bett politikerna göra något åt saken, kanske en ny lag? ”Säkerhetspolisen som myndighet kan inte gå till politikerna och be dem stifta lagar åt oss.”

Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarig för kontrollverksamheten, säger att de i deras utredningsverksamhet har upptäckt ärenden där det finns flera identiteter för samma person. ”Det kan handla om bedrägerier gällande förmåner och bidrag, om man ägnar sig åt kriminell verksamhet eller är belastad på något sätt så att man kan få en så kallad ren identitet som man kan använda i annat syfte.”

Wijk vet inget om omfattningen, men säger att verket arbetar med att få en bättre uppfattning om hur vanligt det är och vilka konsekvenser det får. Han säger att ett en av orsakerna är att Migrationsverket daktar, det vill säga tar fingertryck av alla som söker asyl i Sverige och är över 14 år. Men detta gäller inte dem som kommit hit och till exempel har arbetstillstånd. Wijk säger också att flera falska identiteter inte är något Skatteverket prioriterar då det inte ses som grov brottslighet.

Hos både Säpo och Skattverket säger man att de känner till problematiken med multipla identiteter. Dags att ringa polisen. Anders Olofsson på nationella bedrägericentret bekräftar också att det är ett välkänt fenomen: ”Det är inget nytt, jag har varit med om det sedan jag jobbade som utredare, redan på nittiotalet. Vi tog in en person och kollade daktningen och då upptäckte vi att vederbörande var dömd för ett brott i en annan identitet.”

Han säger att myndigheterna måste samarbeta bättre för att komma åt denna typ av kriminalitet. Till exempel har Skatteverket alldeles för hög intern sekretess och därför kan man inte hitta dubbletter. Vilka typer av brott begår personer med flera identiteter? ”De kan vara registrerade med olika identiteter och gå in i styrelser för olika företag, företräda företag eller ägna sig åt olika oegentligheter. Det handlar om bidragsbedrägerier och brott mot till exempel trygghetssystemen.”

Olofsson säger att myndigheterna har ett visst samarbete och att det kallas för SMID (Samverkan mot id-intrång). Jag frågar hur vi ska stoppa att personer kan ha flera olika identiteter. Han har en lösning: ”Våra identiteter bör vara baserade på biometriska data som är unika för alla individer.”

Jag ringer Migrationsverket, och en person som har jobbat med de här frågorna men som ber om att få vara anonym. För bara någon vecka sedan kom personen i kontakt med ett fall med flera identiteter där man tjänar pengar. En norsk medborgare hade sökt asyl i Sverige, fått uppehållstillstånd och tagit hit sin familj på anhöriganknytning. Det är bara det att han uppenbarligen inte är i behov av asyl och är dessutom singel och har ingen familj. Han fick 100 000 kronor för att få hit dem som han påstod vara hans fru och barn.

I den dom jag har tillgång till, gällande mannen med åtta identiteter, kan man läsa: ”Migrationsverket har yttrat sig i målet. Av yttrande framgår att NN har figurerat under i vart fall sex olika identiteter i de underlag som tillsänts Migrationsverket och att personens familjeförhållanden inte är kända.” Domen föll 2016-03-07.

Jag mejlar Migrationsverket och frågar varför de låter det här fortgå. Vad gör man för att förhindra problematiken med personer med olika identiteter? Svaret: ”Detta är en fråga där lagstiftaren ska föra diskussion kring hur mycket integritetskränkande åtgärder de vill ha.”

I vilken omfattning personer har flera identiteter i Sverige verkar ingen veta. På frågan till Migrationsverket om varför man använder flera identiteter blir svaret: ”Svårt att spekulera kring detta. Det kan eventuellt bero på registreringsfel/översättningsfel till att personen medvetet lämnat felaktiga personuppgifter.”

Det finns inte hos någon av de instanser jag kontaktar kunskap om hur många sådana personer det kan röra sig om. Men det finns en term som används för att beskriva fenomenet: ”identitetsrelaterad brottslighet”.

Hur ser det ut i resten av Europa? På Europol säger man att det inte finns en samlad statistik på denna form av kriminalitet, utan att varje land bör ha det själva. ”Det finns inget europeisk organ som samlar in denna typ av information, det stannar på nationell nivå.”

NURI KINO är författare, journalist och grundare av organisationen A Demand For Action. nuri.kino@ademandforaction.com