Sifo: Nya flyktingpolitiken får starkt stöd


Statsminister Stefan Löfven presenterade på tisdagen ett förslag på striktare flyktingpolitik. Foto: Janerik Henriksson/TT

De senaste två månaderna har omkring 80 000 personer sökt asyl i Sverige. Enligt statsminister Stefan Löfven (S) är gränsen nådd för vad Sverige klarar av.

Regeringens beslut att förändra utlänningslagen syftar till att kraftigt minska människors vilja att söka sig till Sverige. Det var statsministern tydlig med när förslaget presenterades på tisdagen.

– Det smärtar mig att meddela att Sverige inte längre klarar av att ta emot asylsökande på den höga nivå vi gör i dag, meddelade statsminister Stefan Löfven.

Annons

Nästan direkt efter att den nya migrationslinjen kommunicerades ut gjorde Sifo på eget initiativ en undersökning där svenska väljare fick säga sitt.

– Totalresultatet är intressant där vi ser att de nya förslagen får ett brett stöd. Sju av tio tycker att förslagen är mycket eller ganska bra, konstaterar Sifos opinionschef Toivo Sjörén till SvD.

Han säger att undersökningen, som görs med hjälp av en webbpanel med slumpmässigt rekryterade svarspersoner, öppnade snabbt efter att de nya förslagen presenterats på tisdag eftermiddag och avslutades på onsdagen. 1018 personer svarade.

– Det kanske har varit svårt att helt förstå vad de nya förslagen innebär eller vad de kan få för konsekvenser, säger Toivo Sjörén.

Förslagen får stort stöd både hos män och kvinnor, men i något mindre utsträckning hos kvinnorna.

– Vi ser en stor skillnad i ålderskategorierna mellan den yngsta och äldsta gruppen, där man skulle kunna säga att ju äldre man är desto mer positiv är man till de nya kraven, säger Toivo Sjörén.

När Sifo ställde frågan så beskrevs det vilka åtgärder som ska införas och sedan fick panelen ta ställning genom att svara på om åtgärderna är bra eller dåliga.

Resultatet skiljer sig stort mellan blocken. Undersökning visar att så mycket som åtta av tio av Alliansens väljare står bakom regeringens förslag, medan 56 procent av de rödgröna väljarna tycker att förslaget är ganska bra eller mycket bra.

– Majoriteten är väldig tydlig bland alliansväljarna, men det finns också en majoritet bland de rödgröna. Där sticker dock Vänsterpartiet ut där nästan 60 procent anser att förslagen är dåliga, säger Toivo Sjörén.

Dock bör det påpekas att antalet svarspersoner för de mindre partierna är litet, och slutsatserna blir därför mindre säkra.

Bara en av tio alliansväljare anser att förändringarna är ganska dåliga eller mycket dåliga – för de rödgrönas del är det var tredje väljare som är kritisk.

När Åsa Romson, vice statsminister och språkrör för Miljöpartiet, presenterade de nya åtgärderna var hon märkbart berörd.

Miljöpartiet har profilerat sig som Sveriges mest flyktingvänliga parti och medverkar nu till en historiskt striktare flyktingpolitik.

Ett beslut som sänt en chockvåg bland partiets medlemmar ute i landet.

Statsminister Stefan Löfven (S) besöker gränskontrollen vid Hyllie station för att träffa gränspolisen som berättar hur gränskontrollerna fungerar. Foto: Drago Prvulovic/TT

Men i Sifos undersökning får regeringens nya förslag stöd av hälften av Miljöpartiets väljare.

– Med tanke på dagens diskussioner om Miljöpartiet är det intressant att hälften av partiets väljare ändå är för de här förslagen, säger Toivo Sjörén.

Den största väljargruppen inom MP står bakom förslaget, samtidigt som 28 procent tycker att förslaget är ganska eller mycket dåliga. Nästan var fjärde har svarat att man inte vet. Toivo Sjörén påpekar att det är större risk för felmarginaler i resultatet hos de mindre partierna.

Hos Socialdemokraternas väljare syns en tydlig majoritet som ställer sig bakom den nya linjen – sju av tio – vilket stämmer överens med vad svenskar tycker generellt i undersökningen.

De väljare som tydligast ställer sig bakom regeringens nya migrationspolitik är Sverigedemokraternas. Nio av tio SD-väljare anser att förslagen är mycket bra eller ganska bra.

Läs även