Strange fruit hanging from the kafferep | Ivar Arpi


Hur ser en rasist ut? Överst på listan står nog Adolf Hitler och heilar, men inte så långt ned en klunga med Ku Klux Klan-medlemmar i vita kåpor framför brinnande kors. Våra föreställningar om rasismen formades av nazismens brott mot mänskligheten och de vita rasister i USA som med våld motsatte sig medborgarrättsrörelsens kamp för svartas lika rättigheter. Men det var ett tag sedan, så hur ser en rasist ut i dag?

När SVT Opinion Live hade debatt (15/9) om rasseparatism ställde programledaren Olle Palmlöf den här frågan till Araia Ghirmai Sebhatu, grundare av separatistiska Black Coffee där endast afrosvenskar får vara med: ”Är det underläget som gör [separatism för afrosvenskar] okej? Så om Ann [Heberlein] skulle skapa en separatistisk grupp som kanske skulle heta Ku Klux Klan bara för vita, är det då fel för att det är något slags överläge?”
Jämförelsen träffade helt fel. KKK samlades inte för att äta bullar, dricka kaffe och prata om sina erfarenheter. De lynchade svarta. Men det rastänkande som är grunden för Black Coffee och liknande grupper behöver ändå diskuteras.

Rasifiering är ett relativt nytt begrepp, men man har inte lyckats skaka av sig den biologiska rasismens terminologi, tankefigurer och kategorier. Precis som gamla tiders rasister bedömer man människor efter deras hudfärg. ”Ras finns”, som Sebhatu slog fast i programmet. Separatismen synliggör bara det som redan existerar. Samtidigt menar man att kunskapen om världen helt formas av rastillhörigheten. När personer med ”fel” hudfärg kritiserar deras politik kallas det för ”vit världsframställning”, "vit vrede" eller "vita tårar”. För att stå ut måste man dra sig undan de ”vita rummen” och den alltid närvarande ”vita blicken”. Bara i separatismen – i rum tryggade från vitt inflytande – kan man finna sig själv. Fysisk separation är den naturliga följden av den mentala separation som man redan har genomfört. Men hur kan man ens mötas över gränserna om vitas blotta närvaro påverkar rasifierade så negativt? Hur motverkar man rasism genom att dela upp människor i raser?

Annons

Den här separatistideologin behöver inga rasister, inga brinnande kors, för att få sin definition av rasism att fungera. Det räcker med att vita är på plats med sin blick, sin hudfärg och sina tankar. Denna rasism är så strukturell att alla blir rasister, utom de rasifierade själva som anses befinna sig i ett sånt underläge att de aldrig kan anses skyldiga.

Nej, svenska rasseparatister som Black Coffee går inte att likställa med KKK, men deras rastänkande är ändå motsatsen till den antirasism de påstår sig stå för. Det är illa nog.

Det här är inte ett kafferep. Detta är fullblodsrasister som lynchade svarta som ville ha lika rättigheter. Foto: TT / NTB Scanpix

Läs även