Migrationsverket söker hotell – turismen hotas


Astrid Lindgrens Mariannelund väntas stå utan kvalitetslogi när både pensionat och vandrarhem fortsätter att vara asylanläggningar i sommar. Foto: Pressbild

Bara ett par månader före sommarsäsongen saknar turistnäringen viktiga besked om hur sommarturismen kommer att påverkas av Migrationsverkets stora omvandlingar av turistanläggningar till asylboenden.

Varken Migrationsverket, Visit Sweden eller hotell- och restaurangnäringens egen branschorganisation Visita ger information om bortfallet av tidigare turistanläggningar, varför lokala turistorganisationer nu är osäkra på sommarutbudet.

– I vissa kommuner blir det inga hotellbäddar alls, så självklart påverkas turismen, säger Lena Larsson, vd vid Småland Turism.

Annons

I vissa kommuner blir det inga hotellbäddar alls

Till exempel väntas ett av Smålands två stora besöksmål kring Astrid Lindgrens böcker stå utan kvalitetslogi när både pensionat och vandrarhem i Mariannelund fortsätter att vara asylanläggningar i sommar.

Aktörerna i turistnäringen ser förstås den allvarliga bakgrunden med kriget i Syrien, men flera framhåller att konsekvenserna av Migrationsverkets upphandlingar för turistnäringen i Sverige "måste belysas".

– Det är såpass stora förändringar att Visit Småland nu måste scanna av hela utbudet. Det är väldigt osäkert hur det blir i sommar, säger Lena Karlsson.

Ett annat exempel kan hämtas på västkusten. Där säger Lars-Eric Fält, vd för Södra Bohusläns turism, att påverkan på sommarturismen troligen är så stor att man måste inventera utbudet hos samarbetspartners i hela Västsverige. Enligt Fält påverkas även turistiska A-lägen, som Societetshusets "Båtellet" på Marstrandsön och stadshotellet i Lysekil som båda är flyktingboenden i sommar.

– Det är ju hotellen som är själva motorn i turistnäringen. Faller de bort, faller också andra turistintäkter bort, säger Lars-Eric Fält.

Han menar också att många turistanläggningar, inte minst perifert belägna herrgårdar och konferensanläggningar som Migrationsverket har handlat upp, aldrig mer kommer tillbaka till turistnäringen.

Jätteanläggningen Bokenäs Spa som Volvos personalstiftelser helt nyligen har sålt till investmentbolaget Stenhaga är ett sådant exempel. Hotellverksamheten med nära 600 bäddar läggs just nu ner. Den nye projektchefen David Heidenfors bekräftar för SvD att affärsidén är att hyra ut till Migrationsverket för att i framtiden eventuellt dela upp anläggningen i andelslägenheter eller liknande.

– Enbart i den affären försvinner 45 000 gästnätter per år i Bohuslän, säger Lars-Eric Fält.

Ett annat stickprov kan hämtas vid Vänern. Där innebär Migrationsverkets affärer att turistnätterna på klassiska kurorten Lundsbrunn ersatts av 870 asylplatser, något som visserligen snabbt kan höja anläggningens egen omsättning till cirka 100 miljoner kronor per år, men som samtidigt drabbar bygdens normala besöksnäring. Klart är att färre turistbäddar ger sämre underlag för kringliggande besöksnäring – från till exempel Tärnaby fjällby rapporteras att stolliften inte längre kan drivas i brist på turistbäddar.

Enligt Migrationsverket har landet i nuläget 370 anläggningar. Presstjänsten uppger att "uppskattningsvis de allra flesta var hotell och vandrarhem tidigare". På verket menar man dock att man inte har i uppgift att informera brett om vilka turistverksamheter som faller bort genom upphandlingarna.

Eftersom turistnäringen saknar överblick, tar SvD flera stickprover. Vid Dalslands Turist svarar marknadsansvariga Gaby Karlsson Hain spontant att "Migrationsverket handlar upp alla landsbygdshotell som de kommer över".

– Det drabbar särskilt högprisprodukterna med bra hotellboende i kombination med upplevelse- och aktivitetsturism. Konferensgäster kan inte längre bo i Dalsland. Vi får bussa från hotell på Bohuskusten för aktiviteter i Dalsland, säger hon.

Även ett resmål som Dalslands kanal påverkas när turer på kanalen inte längre kan paketeras med hotellboende vid slutdestinationen – den berömda Håverudsakvedukten. Arrangörer påverkas även av att det stora hotellet vid Kroppefjäll, viktigt för vildmarksaktiviteter, har fallit bort.

Situationen är alltså snarlik på många håll. Öland Turism berättar dock att främst stugboende faller bort i sommar, som Bödabaden, Mölltorp och Littorinabyn.

Osäkerhet om sommarturismen märks även hos Svenska Turistföreningen där 15 vandrarhem under vintern har fungerat som asylboenden, bland dem Fårösund. I månadsskiftet april-maj kräver STF besked från franchisetagarna om de stannar kvar inom turismen eller förblir Migrationsverkets asylboenden. En som bestämt sig är Maria Karlsson, som äger vandrarhemmet i skånska Hammenhög där man på orten nu räknar till fem asylboenden.

– Vi är många på Österlen som har gått över till detta. Det är i grunden samma typ av verksamhet, men vi får betydligt bättre beläggning. Jag har kontrakt ett halvår i taget och får intäkter nästan som högsäsong.

Men samtidigt står det klart att ännu fler turistbäddar behövs när nu 180 000 människor är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem – i storleksordning var 50:e person i Sverige. Den gångna veckan uppgav Migrationsverket att man behöver förnya upphandlingar av 60 000 platser samt därtill utöka kapaciteten med ytterligare 20 000 platser till sammanlagt 96 000 asylbäddar.

Det framgår av Migrationsverkets nya jätteupphandling att anläggningar med wc och dusch på rummet kommer att prioriteras. Det blir alltså ofta just hotell som efterfrågas, samtidigt som hotellägarna nu också ska lockas med längre kontrakt än innan. Framgent erbjuder Migrationsverket treårskontrakt med option på ett fjärde år.

Anmäl dig här.

kundservice.svd.se

Läs även