Iran måste betala miljarder efter bombdåd


Med rösterna 6–2 godkänner HD en federal lag från 2012 om utdelning av iranska banktillgångar sedan kongressen inte fått den godkänd i lägre rättsinstanser.

Mer än tusen amerikaner berörs av beslutet som gäller bombningen av en marinbas i Libanon 1983, då 241 amerikanska soldater dödades, och andra attacker.

Annons